Školské aktivity

Festival ruských filmov Mosfilm

Festival ruských filmov Mosfilm

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike prevzalo záštitu nad Festivalom ruských filmov, ktorý zavítal aj do nášho mesta. Dňa 12.12.2018 boli v kinosále Domu kultúry vo Vrbovom premietané štyri filmy v ruskom jazyku – dopoludnia pre žiakov základných škôl, večer pre širo...

Stredovek a Druhá svetová vojna

Stredovek a Druhá svetová vojna

Dňa 29. novembra 2018 sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili spoločenskovednej exkurzie Stredovek a Druhá svetová vojna. Žiaci navštívili na Zvolenskom zámku interaktívnu výstavu o stredovekej Európe. V duchu tejto výstavy sa venovali osobnosti franského panovníka, Karolovi Veľkému, uhorský...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 27. novembra 2018 sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 32 žiakov súťažiacich v štyroch kategóriách. Tu sú mená najlepších z nich: Kategória 2A 1. miesto Kosa Juraj (1.A) 2. miesto Šucha Róbert Ryan...

Prípravné novembrové kurzy

Prípravné novembrové kurzy

Pre dnešného mladého človeka nie je jednoduché správne si vybrať strednú školu. Internet, rodičia, psychológ, výchovný poradca, kamaráti – každý odporučí niečo iné. Tak ako sa vyznať v spleti informácií, keď ich je toľko? V sobotu 24. novembra 2018 sme otvorili dvere nášho gymnázia, aby d...

Návšteva zástupcov Univerzity  sv. Cyrila a Metoda v Trnave na našej škole

Návšteva zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na našej škole

Dňa 23.novembra 2018 sme privítali na našej škole zástupcov Fakulty prírodných vied, katedry Aplikovanej informatiky, katedry Ekochémie a Rádiológie a katedry Biotechnológie. Cieľom návštevy týchto zástupcov bolo poskytnutie zaujímavej prednášky o práci jednotlivých katedier pre tých ...

Výhercovia kvízu DoD

Výhercovia kvízu DoD

Počas Dňa otvorených dverí sme pre zvedavcov, ktorí prišli pozrieť naše gymnázium, usporiadali malý súťažný kvíz. Kvízu sa zúčastnilo 33 žiakov. Výhercovia získali 5 bodov z maximálneho počtu 6 bodov. Sú to: Nora Chnápková Linda Petényiova Viktória Moravčíková Všetky vyhra...

Facebook

Youtube kanál