Organizácia školského roka

2023/2024

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2023/2024.

Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023 a končí sa 31. augusta 2024.

VYUČOVANIE

Polrok od do
I. polrok 4. septembra 2023 (pondelok) 31. januára 2024 (streda)
II. polrok 1. februára 2024 (štvrtok) 28. júna 2024 (piatok)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

21. november 2023 (utorok) priebežné hodnotenie za I. štvrťrok
25. január 2024 (štvrtok) klasifikačná porada za I. polrok
9. apríl 2024 (utorok) priebežné hodnotenie za III. štvrťrok
16. máj 2024 (štvrtok) klasifikačná porada za II. polrok pre 5. ročník
21. jún 2024 (piatok) klasifikačná porada za II. polrok

* Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové si vyhradzuje zmeny termínov zasadnutí pedagogickej rady.

SCHÔDZE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

1. schôdza 19. september 2023 (utorok)
2. schôdza 21. novembrer 2023 (utorok)
3. schôdza 25. január 2024 (štvrtok)
Konzultácie

 individuálne podľa potreby počas celého školského roka

PRÁZDNINY

  začínajú - končia vyučovanie sa začína
Jesenné 30. októbra 2023 - 31. októbra 2023 2. novembra 2023 (štvrtok)
Vianočné 23. decembra 2023 - 7. januára 2024 8. januára 2024 (pondelok)
Jarné 4. marca 2024 - 8. marca 2024 11. marca 2024 (pondelok)
Veľkonočné 28. marca 2024 - 2. apríla 2024 3. apríla 2024 (streda)
Letné 1. júla 2024 - 1. septembra 2024 2. septembra 2024 (pondelok)

MATURITY/CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE

  riadny termín náhradný termín
EČ a PFIČ MS slovenský jazyk a literatúra 12. marca 2024 (utorok) 9. apríla 2024 (utorok)
EČ a PFIČ MS cudzie jazyky 13. marca 2024 (streda) 10. apríla 2024 (streda)
EČ matematika 14. marca 2024 (štvrtok) 11. apríla 2024 (štvrtok)
Testovanie 9 - matematika, slovenský jazyk a literatúra 20. marca 2024 (streda)  4. apríla 2024 (štvrtok)

ŠTÁTNE SVIATKY

1.9.2023 (piatok) Deň Ústavy Slovenskej republiky
17.11.2023 (piatok) Deň boja za slobodu a demokraciu
1.1.2024 (pondelok) Deň vzniku SR
5.7.2024 (piatok) Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.8.2024 (štvrtok) Výročie Slovenského národného povstania

 DNI PRACOVNÉHO POKOJA

15.9.2023 (piatok) Sedembolestná panna Mária
1.11.2023 (streda) Sviatok všetkých svätých
24.12.2023 (nedeľa) Štedrý deň
25.12.2023 (pondelok) Prvý sviatok vianočný
26.12.2023 (utorok) Druhý sviatok vianočný
6.1.2024 (sobota) Traja králi
29.3.2024 (piatok) Veľký piatok
1.4.2024 (pondelok) Veľkonočný pondelok
1.5.2023 (streda) Sviatok práce
8.5.2023 (streda) Deň víťazstva nad fašizmom