Organizácia školského roka

2018/2019

 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 518/2010 Zb. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných a stredných školách a POP na školský rok 2018/2019 sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018 a končí sa 30. júna 2019.

VYUČOVANIE

Polrok od do
I. polrok 3. septembra 2018 31. januára 2019
II. polrok 4. februára 2019 28. júna 2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

8. novembra 2018 priebežné hodnotenie za I. štvrťrok
24. januára 2019 klasifikačná porada za I. polrok
11. apríla 2019 priebežné hodnotenie za III. štvrťrok
máj 2019 klasifikačná porada za II. polrok pre 4. a 5. ročníky
20. júna 2019 klasifikačná porada za II. polrok

* Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové si vyhradzuje zmeny termínov zasadnutí pedagogickej rady.

SCHÔDZE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

1. schôdza 24. september 2018
2. schôdza 8. november 2018
3. schôdza 11. apríl 2019
Konzultácie individuálne podľa potreby počas celého školského roka

PRÁZDNINY

  začínajú - končia vyučovanie sa začína
Jesenné 31. októbra 2018 - 2. novembra 2018 5. novembra 2018 (pondelok)
Vianočné 23. decembra 2018 - 7. januára 2019 8. januára 2019 (utorok)
Polročné 1. februára 2019 4. februára 2019 (pondelok)
Jarné 25. februára 2019 - 1. marca 2019 4. marca 2019 (pondelok)
Veľkonočné 18. apríla 2019 - 23. apríla 2019 24. apríla 2019
Letné 1. júla 2019 - 31. augusta 2019 2. septembra 2019 (pondelok)

ŠTÁTNE SVIATKY

1. september 2018 Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. november 2018 Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2019 Deň vzniku SR
1. máj 2019 Sviatok práce
8. máj 2019 Deň víťazstva nad fašizmom
5. júl 2019 Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
29. augusta 2019 výročie Slovenského národného povstania

ĎALŠIE DNI PRACOVNÉHO POKOJA OKREM SOBÔT A NEDIEĽ

1. november 2018 Sviatok všetkých svätých
25. december 2018 Prvý sviatok vianočný
26. december 2018 Druhý sviatok vianočný
19. apríl 2019 Veľkonočný piatok
22. apríl 2019 Veľkonočný pondelok