Organizácia školského roka

2022/2023

aktualizujeme!!!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2022/2023.

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022 a končí sa 31. augusta 2023.

VYUČOVANIE

Polrok od do
I. polrok 5. septembra 2022 (pondelok) 31. januára 2023 (utorok)
II. polrok 1. februára 2023 (streda) 30. júna 2023 (piatok)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

22. november 2022 priebežné hodnotenie za I. štvrťrok
24. január 2023 klasifikačná porada za I. polrok
4. apríl 2023 priebežné hodnotenie za III. štvrťrok
16. máj 2023 klasifikačná porada za II. polrok pre 5. ročník
22. jún 2023 klasifikačná porada za II. polrok

* Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové si vyhradzuje zmeny termínov zasadnutí pedagogickej rady.

SCHÔDZE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

1. schôdza 20. september 2022
2. schôdza 24. január 2023
3. schôdza 4. apríl 2023
Konzultácie individuálne podľa potreby počas celého školského roka

PRÁZDNINY

  začínajú - končia vyučovanie sa začína
Jesenné 28. októbra 2022 - 31. októbra 2022 2. novembra 2022 (streda)
Vianočné 23. decembra 2022 - 7. januára 2023 9. januára 2023 (pondelok)
Jarné 20. február 2023 - 24. február 2023 27. február 2023 (pondelok)
Veľkonočné 6. apríla 2023 - 11. apríla 2023 12. apríla 2023 (streda)
Letné 1. júla 2023 - 31. augusta 2023 4. septembra 2023 (pondelok)

MATURITY/CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE

  riadny termín náhradný termín
EČ a PFIČ MS slovenský jazyk a literatúra 14. marca 2023 (utorok) 3. apríla 2023 (pondelok)
EČ a PFIČ MS cudzie jazyky 15. marca 2023 (streda) 4. apríla 2023 (utorok)
EČ matematika 16. marca 2023 (štvrtok) 5. apríla 2023 (streda)
Testovanie 9 - matematika, slovenský jazyk a literatúra 22. marca 2023 (streda)  4. apríla 2023 (utorok)

ŠTÁTNE SVIATKY

1.9.2022 (štvrtok) Deň Ústavy Slovenskej republiky
17.11.2022 (štvrtok) Deň boja za slobodu a demokraciu
1.1.2023 (nedeľa) Deň vzniku SR
5.7.2023 (streda) Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.8.2023 (utorok) Výročie Slovenského národného povstania

 DNI PRACOVNÉHO POKOJA

15.9.2022 (štvrtok) Sedembolestná panna Mária
1.11.2022 (utorok) Sviatok všetkých svätých
24.12.2022 (sobota) Štedrý deň
25.12.2022 (nedeľa) Prvý sviatok vianočný
26.12.2022 (pondelok) Druhý sviatok vianočný
6.1.2023 (piatok) Traja králi
7.4.2023 (piatok) Veľkonočný piatok
10.4.2023 (pondelok) Veľkonočný pondelok
1.5.2023 (pondelok) Sviatok práce
8.5.2023 (pondelok) Deň víťazstva nad fašizmom