Žiacka rada

Povedz drogám NIE

Povedz drogám NIE

V súvislosti s Európskym týždňom boja proti drogám sa v dňoch od 15.11. do 24.11. 2021 realizovali na škole rôzne aktivity zamerané na prevenciu zneužívania návykových omamných a psychotropných látok.  V spolupráci so Žiackou školskou radou a školským časopisom Gymploviny sme zorganizovali s...

Imatrikulácia vrbovských gymnazistov tentoraz v talianskom štýle

Imatrikulácia vrbovských gymnazistov tentoraz v talianskom štýle

Imatrikulácia vrbovských gymnazistov tentoraz v talianskom štýle Dňa 24.10.2019 sa ako každý rok uskutočnila Imatrikulácia našich prvákov spojená s plesom pod záštitou Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. Pasovanie žiakov do cechu stredoškolákov si zob...

Imatrikulačný ples 2019

Imatrikulačný ples 2019

Milí študenti, Dňa 24.10.2019 sa v aule našej školy uskutoční imatrikulácia prvákov začínajúca o 17:00 spojená s imatrikulačným plesom začínajúcim o 19:00. V mene Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom Vás na toto podujatie srdečne pozývame...

Aktívny mládežník - sTOPa roka 2019

Aktívny mládežník - sTOPa roka 2019

Dňa 11.10.2019 som sa ako žiak nominovaný našim gymnáziom a neskôr aj Radou Mládeže Trnavského Kraja zúčastnil oceňovania sTOPa roka 2019 na radnici v Banskej Bystrici. Bol som nominovaný na ocenenie v kategórii Aktívny mládežník v súvislosti s mojou prácou predsedu Žiackej školskej rady pri našo...

Aktívna žiacka školská rada

Aktívna žiacka školská rada

Aktívna žiacka školská rada Začiatkom septembra sa stretli členovia žiackej školskej rady, aby sa dôkladne pripravili na tento školský rok. Pod vedením koordinátorky ŽŠR Mgr. Tatiany Vavríkovej prerokovali jednotlivé body programu.  Na začiatku stretnutia prebehla voľba nového podpredsedu...

Už je za nami...

Už je za nami...

Už o pár hodín je tu posledný júnový piatok a s ním prichádza aj posledný deň školského roka 2018/2019. Brána našej školy sa na dva mesiace zatvorí a my nebudeme po dlhom čase myslieť na písomky, ale na oddych. Úspešne sme zvládli posledných 10 mesiacov a našou ...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA