Žiacka rada

Mikuláš

Mikuláš

Vo štvrtok, 6.12.2018, navštívil naše gymnázium Mikuláš. Svoju návštevu začal priamo v riaditeľni, kde bol vyzvedať, či naša pani riaditeľka vykonáva svoju prácu tak, ako by mala. Po návšteve riaditeľne zavítal Mikuláš so svojimi čertami, anjelmi, sobmi a elfom do každej triedy a zisťoval,...

Vianočný expres

Vianočný expres

Milí spolužiaci, v našom stánku si môžete od 14.12. - 20.12. ľubovolne nakombinovať vianočný darček zo sladkostí pre niekoho z našej školy, na kom vám záleží. Balíček vám pekne zabalíme a 21. decembra Vianočný expres doručí všetky vaše balíčky. Zisk z tejto akcie bude použitý na charitatívne účely....

Školenie o médiách a marketingu

Školenie o médiách a marketingu

V dňoch 26. – 28. októbra 2018 som sa ako predseda Žiackej školskej rady Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové zúčastnil školenia Stredoškolskej Únie Slovenska s cieľom zlepšiť svoje znalosti propagácie školy a našich projektov v médiách a získať nové poznatky o marketingu s ...

Imatrikulácie a študentský ples 2018

Imatrikulácie a študentský ples 2018

11. október 2018 bol na gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom rušný. Tento deň sa niesol v znamení imatrikulácií nových žiakov gymnázia – prvákov. Už doobeda študenti aj učitelia behali sem a tam – preto aby imatrikulácie a aj nasledovný ples vyšli čo najlepšie. O 18:00 sm...

Vianoce sa k nám pomaly blížia

Vianoce sa k nám pomaly blížia

Pomaly k nám prichádza najkrajšie obdobie roka, ktorým sú Vianoce. Na našej škole už prebiehajú prvé prípravy scénok na vianočnú akadémiu 2017. Študenti aj v plnom prúde vyzdobujú svoje triedy do vianočnej tematiky.    

Schvaľovanie úprav v školskom poriadku

Schvaľovanie úprav v školskom poriadku

22.11.2017 sme ako ŽŠR opäť prezentovali záujmy svojich tried tak, že sme vyjadrovali názory k úpravam v školskom poriadku. Následne prebehlo hlasovaním jeho schvaľovanie.  Nový školský poriadok bude platný od 1.12.2017 a o zmenách vás bude informovať váš triedny učiteľ.  ...

Facebook

Youtube kanál