Povedz drogám NIE

Povedz drogám NIE

V súvislosti s Európskym týždňom boja proti drogám sa v dňoch od 15.11. do 24.11. 2021 realizovali na škole rôzne aktivity zamerané na prevenciu zneužívania návykových omamných a psychotropných látok. 

V spolupráci so Žiackou školskou radou a školským časopisom Gymploviny sme zorganizovali súťaž pre triedy: "O najpôsobivejšiu nástenku" k danej problematike a literárno - umeleckú súťaž pre jednotlivcov s témou "Čistí ľudia".

Situácia s pandémiou uzavrela aj triedy v našej škole a tak okrem nástenky v triede, vznikla aj virtuálna nástenka žiakov prvého ročníka.

V umeleckej súťaži sa angažovali naši talentovaní žiaci a sami máte možnosť posúdiť, ako sa s danou témou vysporiadali:

"V tejto dobe je náročné byť čistý. Čokoľvek už toto slovo znamená. Každý sa snaží prispôsobiť, zapadnúť do určitej skupinky. V takýchto situáciách naše pravé ja odsúvame na druhú koľaj, pretože nám častokrát bráni začleniť sa. Aký paradox.. fakt, že sa tak veľmi chceme stretávať, rozprávať a zblížiť s inými ľuďmi, z nás vlastne spraví iného človeka. Zostať čistý sa nepovažuje za samozrejmosť, ale za umenie. Lenže svet nie je jednotvárny a nie každý je umelec...." D.B 

"...Padnutie na zem a uvedomenie sa je krutá, oveľa horšia realita. Život opäť nemá význam. Opäť je to len bezvýznamné prežívanie. Znova sa vrátia všetky vaše problémy a vy sa len chcete vrátiť do tohto stavu znova. Chcete okúsiť tento bezstarostný moment, aj keby mal trvať krátko, ešte raz. A znova a znova a znova. Za týchto 14 dní som si prešla peklom..." L.P.

Viac si môžete prečítať v najnovších pripravovaných Gymplovinách.

Nie menej pôsobivé boli aj umelecké diela našich žiakov - veď posúďte sami...

Ďakujeme triedam aj jednotlivcom za zapojenie sa do boja proti drogám! Všetkým výhercom gratulujeme.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA