Vzdelávanie 2020/2021

     

Aktualizačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie:

Preventívne psychologické poradenstvo:

Práca v prostredí MS Office 365 a MS Teams pre pedagogických zamestnancov

22.12.2020

absolvovali TRAJA začínajúci pedagogickí zamestnanci

Práca so zdravotne znevýhodneným žiakom pre pedagogických zamestnancov

27.08.2021 (prednášajúca Mgr. Marcela Šimurková)

Hodnotenie: som spokojná/ý - 87,8%

Školenie základnej práce a zvýšenie zručností v programoch WORD a EXCEL pre pedagogických zamestnancov

13.10.2020, 21.12.2020, 15.06.2021

Hodnotenie:

13.10.2020 - som spokojná/ý - 86,6%

21.12.2020 - som spokojná/ý - 69%

15.06.2021 - som spokojná/ý - 86,8%

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 87,6 %