Medzinárodné projekty a súťaže

Žiaci vrbovského gymnázia privítali nových spolužiakov z Ríma

Žiaci vrbovského gymnázia privítali nových spolužiakov z Ríma

Projekt Erasmus+ poskytuje prostredníctvom zahraničných výmenných pobytov školám - žiakom i učiteľom - príležitosti a životné skúsenosti, z ktorých čerpajú po celý život. Talianske lýceum MAJORANA so sídlom v Ríme oslovilo Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom s ponukou spolupráce v ...

Našich študentov čaká India

Našich študentov čaká India

S veľkým potešením sme prijali správu, že práve trojica našich študentov Marek Adamčík, Veronika Mokránová, Adam Petrík pod vedením vyučujúcej Mgr. Andrei Michálkovej (lektor) zvíťazila v celoštátnej vedeckej súťaži BARS 2022. Súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom šk...

Отчёт по стажировке в Словакии

Отчёт по стажировке в Словакии

Всё началось с предложения моего научного руководителя, Таревой Елены Генриховны, поучаствовать в конкурсе Русского языка, как иностранного, победитель которого должен был отправиться на стажировку в другую страну с целью обучать русскому языку студентов школы. Для победы необходимо было пройти необ...

Predstavenie Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu

Predstavenie Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu

Dňa 24. októbra 2018 nás navštívili predstavitelia Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu, ktorí našich študentov oboznámili s možnosťami a podmienkami štúdia na ich univerzite.

Spokojní ruskí partneri písali o nás v novinách

Spokojní ruskí partneri písali o nás v novinách

V mesiaci október vyšiel článok v ruských regionálnych novinách o ktorom nás s potešením informovali naši partneri z Votkinského lýcea. V článku opisujú svoje nezabudnuteľné zážitky z návštevy na našej škole ako aj pobytu na Slovensku v septembri 2018. Sme veľmi radi, že o svoje skúsenosti sa podeli...

Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové

Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové

Dňa 18.9.2018 privítala Dott.Mgr. Ema Magiová ruskú delegáciu z mesta Votkinsk, veľmi netradičným spôsobom a to príhovorom v ruskom jazyku. Delegáciu, ktorá na Slovensko zavítala na pozvanie Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové ako partnerskej školy, tvorili riaditeľka pres...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA