Školské aktivity

Vianočná akadémia 2018

Vianočná akadémia 2018

Posledný deň vyučovania v tomto kalendárnom roku máme za sebou. Rok sme ukončili tradičnou vianočnou besiedkou. Žiaci vystúpili so svojimi pripravenými scénkami, videami a spevom. Predvedené výkony žiakov sú z roka na rok pestrejšie a kvalitnejšie, a naša porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tri naj...

Олимпиада по русскому языку

Олимпиада по русскому языку

Олимпиада по русскому языку происходила 4-ого декабря 2018 года. Школьный тур состоялся в двух категориях " B-1"a "B-2".  Победители категории "В-1" Наталия Немчекова и "В-2" Генриета Колникова примут  участие в Олимпиаде региона. УДАЧИ!...

Chemici a biológovia nezaháľajú

Chemici a biológovia nezaháľajú

Aj v tomto školskom roku pokračujeme so spoluprácou s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý našim žiakom poskytuje priestory svojich laboratórií. Cieľom našej poslednej návštevy bolo obohatiť si vedomosti v oblasti chémie či biológie, ktoré spočívali v dokazovaní prítomno...

Prednáška ASF

Prednáška ASF

18. decembra 2018 prednášali našim žiakom o možnostiach výmenných študijných pobytov predstavitelia jednej z najväčších agentúr ASF. Počas prednášky vystúpil aj študent Brecht z Belgicka, ktorý je na študijnom pobyte na Slovensku. Porozprával o rozdieloch v kultúrach oboch krajín a hlavne o vý...

Festival ruských filmov Mosfilm

Festival ruských filmov Mosfilm

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike prevzalo záštitu nad Festivalom ruských filmov, ktorý zavítal aj do nášho mesta. Dňa 12.12.2018 boli v kinosále Domu kultúry vo Vrbovom premietané štyri filmy v ruskom jazyku – dopoludnia pre žiakov základných škôl, večer pre širo...

Stredovek a Druhá svetová vojna

Stredovek a Druhá svetová vojna

Dňa 29. novembra 2018 sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili spoločenskovednej exkurzie Stredovek a Druhá svetová vojna. Žiaci navštívili na Zvolenskom zámku interaktívnu výstavu o stredovekej Európe. V duchu tejto výstavy sa venovali osobnosti franského panovníka, Karolovi Veľkému, uhorský...

Facebook

Youtube kanál