Školské aktivity

Veľkonočný pozdrav 2. A

Veľkonočný pozdrav 2. A

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. Prijmite náš pozdrav krátky, v tieto veľkonočné sviatky. trida 2. A foto: Mgr. Zuzana Koišová

Vo svete virtuálnej reality

Vo svete virtuálnej reality

V rámci spolupráce s Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave sa na našej škole dňa 4. apríla 2019 prezentovala Katedra aplikovanej informatiky s prednáškou na tému Vývoj počítačových hier a virtuálnej reality. Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. predstavil našim žiakom proces a technológie, ktoré sa používajú...

NA KOHO MYSLÍŠ, keď si pripínaš narcis?

NA KOHO MYSLÍŠ, keď si pripínaš narcis?

Aj tento rok sa naši študenti – dobrovoľníci s pokladničkami poberú ulicami mesta Vrbové. V jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla (štvrtok) - zaplavia žlté narcisy ulice, obchody a triedy. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Na Slovensku pribudne k...

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

V rámci Dňa Zeme - 28.3.2019 - sa žiaci nášho Gymnázia Jána Baltazára Magina zúčastnili upratovacej akcie v spolupráci s Mestom Vrbové a firmou SEMIKRON, s.r.o. Samotná akcia prebiehala vo viacerých lokalitách mesta Vrbové. Vyše 50 žiakov sa rozdelilo do troch skupín vedených ped...

Jeden deň vysokoškolákom

Jeden deň vysokoškolákom

Žiaci 2. A a 2. BA v sprievode Mgr. Andrey Michálkovej a Mgr. Alexandry Chromiakovej mali možnosť navštíviť detašované pracovisko Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v Špačinciach. Už pri vstupe do priestorov niektorí žiaci prejavili záujem o FPV, a to odhodlaným postavením sa pred automat na ká...

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie

Triedy prvého a druhého ročníka nášho gymnázia sa 20. marca 2019 zúčastnili účelového cvičenia. Najskôr sme vyšli na kopec nad Mikulášskou ulicou s krásnym výhľadom na celé mestoa vďaka profesorovi J. Bosákovi sme mali možnosť dozvedieť sa pár zaujímavostí z historickej a geografickej oblasti. Hneď...

Facebook

Youtube kanál