Školské aktivity

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

Dňa 11.11.2019 sa konalo online kolo 5. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie, ktorú organizuje Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila prvý krát. Súťažné úlohy online kola riešila trojica žiačok...

Vrbovskí gymnazisti otvorili 1.ročník dramatického festivalu

Vrbovskí gymnazisti otvorili 1.ročník dramatického festivalu

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnil výnimočný dramatický festival v anglickom jazyku „ Zahrajme to tvorivo“ pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Vrbové. Festival bol určený pre žiakov 1. – 4. ročníka bilingválnych slovensko-anglických tried. Divadelné skupiny zostavené zo...

Beseda s ruskou spisovateľkou

Beseda s ruskou spisovateľkou

6 ноября в гостях у студентов , изучающих русский язык, была русская писательница Нина Дашевская. Нина Дашевская — автор восьми книг для детей и подростков, лауреат литературных премий «Книгуру», «Новая детская книга» и премии им. Крапивина. Она представила свои книги «Я не тормоз» и «Около музыки»....

Chute Francúzska

Chute Francúzska

Hodiny francúzskeho jazyka môžu byť aj veľmi „chutné“. Okrem gramatiky, slovnej zásoby , či množstva informácií je dôležité zoznámiť sa aj s kultúrou krajiny, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je  jedlo. Asi najznámejšou chuťou Francúzska je chuť syra  a preto sme na hodinách francúzš...

Zmeníme planétu alebo seba?

Zmeníme planétu alebo seba?

Ekotopfilm Životné prostredie a jeho zveľaďovanie alebo aspoň návrat k jeho kráse je v poslednom čase naozaj veľmi aktuálna téma. Netýka sa iba článkov pre odbornú verejnosť, ale naozaj každého jedného z nás. Hoci je naša škola označovaná ako Zelená škola, musíme sa ešte mnohému priučiť a ro...

Kam ďalej?

Kam ďalej?

Mať cieľ je dôležité, ale nestratiť ho je najdôležitejšie... Každoročne sa žiaci končiacich ročníkov zúčastňujú veľtrhu vysokých škôl – Gaudeamus, ktorý tento rok prebiehal v dňoch 24. - 26.9.2019 v bratislavskej Inchebe. Naozaj neskutočné množstvo odborov, fakúlt, zameraní, ktorými ...

Facebook

Youtube kanál