Školské aktivity

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Vážení študenti, vedenie školy sa rozhodlo usporiadať celoškolský projekt participatívneho rozpočtu. Máte tak príležitosť podať svoj vlastný návrh, ako zlepšiť prostredie a atmosféru. O podaných návrhoch sa bude hlasovať a víťazný projekt bude v najkratšom čase na našej škole ...

Naši žiaci v rolách prednášajúcich

Naši žiaci v rolách prednášajúcich

Dňa 3.3.2023 naši žiaci z Diskusného krúžku - Anabela Bugárová (2BA) a Alex Holovič (3BA) pod vedením p. uč. Jána Stankoviča robili osvetu o kritickom myslení na ZŠ Angely Merici v Trnave. Ich prednáška pre žiakov ôsmeho ročníka pozostávala zo základov teórie argumentovania a z praktickej č...

Nezabudnuteľný XII. ročník plesu Gymnázia vo Vrbovom

Nezabudnuteľný XII. ročník plesu Gymnázia vo Vrbovom

Po dvojročnej pauze sa vo februári opäť mohli neformálne stretnúť zamestnanci školy spolu s priateľmi, rodičmi a podporovateľmi Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom a spoločne sa zabaviť. Tento ročník sa konal vo veľkom Retro štýle nakoľko o hudbu sa starali až dve hudobné zoskupenia v podobe DJ NORMAN...

Vianočná besiedka nás pobavila

Vianočná besiedka nás pobavila

Posledný deň pred Vianočnými prázdninami sme v aule ukončili rok 2022 vianočnou besiedkou. Študenti všetkých tried na nej vystúpili so svojim pripraveným programom - mohli ste sa pozrieť na rozprávkové príbehy Popolušky, naživo zažiť Pelíšky, potešiť svoje srdcia tanečnými aj speváckymi vystúpe...

Lyžiarsky kurz na Mýte úspešne ukončený

Lyžiarsky kurz na Mýte úspešne ukončený

Posledný týždeň pred nástupom na zimné prázdniny bol pre žiakov 3.ročníka Gymnázia J.B.Magina mimoriadne akčný. Práve tejto skupine žiakov sa ešte podarilo využiť možnosť absolvovania lyžiarskeho výcviku v stredisku Mýto-Tále, Nízke Tatry, ktorý sa nemohol uskutočniť v minulom školskom roku z dôv...

Deň otvorených dverí na Gymnáziu J. B. Magina Vrbové

Deň otvorených dverí na Gymnáziu J. B. Magina Vrbové

Minulú sobotu - 3.12.2022 sme zavŕšili prvú etapu rozhovorov a rôznych aktivít pre budúcich prvákov, ktorí by mali záujem študovať na  našom malom bilingválnom gymnáziu. Samozrejme, ako aj iné stredné školy v kraji, aj my sme prvé stretnutia s verejnosťou absolvovali na výstavách stre...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA