Linky pomoci a Prevencia

Milí žiaci, vážení rodičia,

v tomto období je obzvlášť dôležité starať sa o svoje psychické zdravie. Uvádzame užitočné linky pre tých, ktorí potrebujú psychologickú podporu a nemajú sa na koho obrátiť. Do pozornosti dávame aj telefónne čísla, kde Vám pomôžu, ak ste vy sami obeťou domáceho násilia alebo viete o niekom, kto je obeťou domáceho násilia.

Linka detskej dôvery tel. 0907 401 749 http://www.linkadeti.sk
Linka dôvery Nezábudka

tel. 0800 800 566 - 

Nonstop telefonická poradňa 

http://www.dusevnezdravie.sk
Linky dôvery na internete pomoc bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu
Linka detskej istoty tel. 116 111 http://www.ldi.sk 
Online poradňa pomoci obetiam trestných činov   http://www.prevenciakriminality.sk 
Psychologická internetová poradňa    http://dobralinka.sk
Informácie a kontakty pri domácom násilí   https://detstvobeznasilia.gov.sk/

V záujme ochrany detí a nahlasovania podozrení z trestnoprávnej činnosti voči deťom zverejňujeme kontakt na zamestnanca polície, ktorý má pridelenú našu školu:
práp. Pavol Bajcar
tel.: 0961143805
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Tiesňová linka: 158, 112
Stála služba Obvodného oddelenia PZ Vrbové: 0961143805

Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie Policajného zboru:
Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom, Námestie slobody 13, 92203 Vrbové

Zároveň dávame do pozornosti kontakt, kde je možné zasielať oznámenia: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov: 
Mgr. Zuzana Koišová: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IPčko pre Vás....

hmmm...VYPOČUJ SI TERAZ!

Podcast psychologickej poradne IPčko.sk o témach, ktoré nás aj Vás zaujímajú – duševné zdravie, svet mladých ľudí, internet a mnohé iné. A ako vlastne podcasty počúvať? Veľmi jednoducho. Stačí si nás nájsť cez aplikácie Apple podcast, Spotify, Google podcast, Podbean, Stitcher alebo priamo tu na stránke IPčka - KLIK.

Najnovšie články:

POMOC PRI SEBAPOŠKODZOVANÍ EXISTUJE 

VPLYV INFLUENCEROV NA ŽIVOT MLADÝCH ĽUDÍ

 

Chceme Vám touto cestou sprístupniť zaujímavé rozhovy o problematike závislosti, prevencie, zvládaní stresu, budovaní odolnosti a pod. v šiestich častiach seriálu Opýtaj sa hviezdy:

Pohodlne sa usaďte a pozrime sa na: (po kliknutí sa spustí video)

Opýtaj sa hviezdy - Matej Tóth  nielen o športových úspechoch, ale aj o úskaliach, ktoré so sebou kariéra športovca prináša...

Opýtaj sa hviezdy - Fero Joke - influencer Fero Joke, ktorý dosahuje veľké úspechy na sociálnych sieťach...

Opýtaj sa hviezdy - Viktor Vincze - nielen o začiatkoch jeho televíznej kariéry, ale aj o tom, ako zvláda stres a aké je jeho životné krédo

Opýtaj sa hviezdy - Celeste Buckingham - "Z drog som mala vždy strach, ale s cigaretami bojujem doteraz".

Opýtaj sa hviezdy - Ondrej Kandráč - "V alkohole a cigaretách je len chvíľkový pocit šťastia, človeka nakoniec zničia."

Opýtaj sa hviezdy - Marek Slovák - "Šport ťa naučí disciplíne, na drogy ani nepomyslíš."

 

Bezpečná škola

To je heslo, ktorým sa riadime v prvom rade.  Na mladých ľudí sú kladené veľké nároky na čas a výkon.

V niektorých prípadoch sa stáva, že žiak podľahne tlaku a uvoľní stres nevhodným alebo nebezpečným spôsobom.

Program protidrogovej prevencie a iných sociálno–patologických javov vychádza z úloh Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR a z Pedagogicko - organizačných pokynov. 

Realizácia programu je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jeho obsah nespočíva len v jednoduchom odovzdávaní vedomostí o návykových látkach, ale je zameraný aj na psychosociálny rozvoj osobnosti, zvládanie stresových situácií, budovanie hodnotového systému, vytváraniu spoločensky žiaducich postojov o vzťahu k návykovým látkam, v nácviku sociálnych a komunikačných zručností  zážitkovými aktivitami, ktoré majú emocionálny charakter a dlhodobý účinok.

Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

 

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi, v súvislosti s Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, ktorý pripadá na 23. september a tiež v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude 18. októbra. Kampaň upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môže ich cestovanie skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné.

Cieľom kampane je prevencia a šírenie povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale aj v zahraničí.