Prevencia

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov: 
Mgr. Zuzana Koišová: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bezpečná škola.

To je heslo, ktorým sa riadime v prvom rade.  Na mladých ľudí sú kladené veľké nároky na čas a výkon.

V niektorých prípadoch sa stáva, že žiak podľahne tlaku a uvoľní stres nevhodným alebo nebezpečným spôsobom.

Program protidrogovej prevencie a iných sociálno–patologických javov vychádza z úloh Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR a z Pedagogicko - organizačných pokynov. 

Realizácia programu je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jeho obsah nespočíva len v jednoduchom odovzdávaní vedomostí o návykových látkach, ale je zameraný aj na psychosociálny rozvoj osobnosti, zvládanie stresových situácií, budovanie hodnotového systému, vytváraniu spoločensky žiaducich postojov o vzťahu k návykovým látkam, v nácviku sociálnych a komunikačných zručností  zážitkovými aktivitami, ktoré majú emocionálny charakter a dlhodobý účinok.