Linky pomoci a Prevencia

Milí žiaci, vážení rodičia,

v tomto období je obzvlášť dôležité starať sa o svoje psychické zdravie. Uvádzame užitočné linky pre tých, ktorí potrebujú psychologickú podporu a nemajú sa na koho obrátiť. Do pozornosti dávame aj telefónne čísla, kde Vám pomôžu, ak ste vy sami obeťou domáceho násilia alebo viete o niekom, kto je obeťou domáceho násilia.

Linka detskej dôvery tel. 0907 401 749 http://www.linkadeti.sk
Linka dôvery Nezábudka

tel. 0800 800 566 - 

Nonstop telefonická poradňa 

http://www.dusevnezdravie.sk
Linky dôvery na internete pomoc bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu
Linka detskej istoty tel. 116 111 http://www.ldi.sk 
Online poradňa pomoci obetiam trestných činov   http://www.prevenciakriminality.sk 
Psychologická internetová poradňa    http://dobralinka.sk
Informácie a kontakty pri domácom násilí   https://detstvobeznasilia.gov.sk/

 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov: 
Mgr. Zuzana Koišová: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
NEBUĎ OTROK DROG 6

Školy sú aj začiatkom roka 2021 stále zatvorené a žiaci sú doma. Chceme Vám aspoň touto cestou sprístupniť zaujímavé rozhovy o problematike závislosti, prevencie, zvládaní stresu, budovaní odolnosti a pod. v šiestich častiach seriálu Opýtaj sa hviezdy:

Pohodlne sa usaďte a pozrime sa na: (po kliknutí sa spustí video)

Opýtaj sa hviezdy - Matej Tóth  nielen o športových úspechoch, ale aj o úskaliach, ktoré so sebou kariéra športovca prináša...

Opýtaj sa hviezdy - Fero Joke - influencer Fero Joke, ktorý dosahuje veľké úspechy na sociálnych sieťach...

Opýtaj sa hviezdy - Viktor Vincze - nielen o začiatkoch jeho televíznej kariéry, ale aj o tom, ako zvláda stres a aké je jeho životné krédo

Opýtaj sa hviezdy - Celeste Buckingham - "Z drog som mala vždy strach, ale s cigaretami bojujem doteraz".

Opýtaj sa hviezdy - Ondrej Kandráč - "V alkohole a cigaretách je len chvíľkový pocit šťastia, človeka nakoniec zničia."

Opýtaj sa hviezdy - Marek Slovák - "Šport ťa naučí disciplíne, na drogy ani nepomyslíš."

 

Bezpečná škola

To je heslo, ktorým sa riadime v prvom rade.  Na mladých ľudí sú kladené veľké nároky na čas a výkon.

V niektorých prípadoch sa stáva, že žiak podľahne tlaku a uvoľní stres nevhodným alebo nebezpečným spôsobom.

Program protidrogovej prevencie a iných sociálno–patologických javov vychádza z úloh Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR a z Pedagogicko - organizačných pokynov. 

Realizácia programu je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jeho obsah nespočíva len v jednoduchom odovzdávaní vedomostí o návykových látkach, ale je zameraný aj na psychosociálny rozvoj osobnosti, zvládanie stresových situácií, budovanie hodnotového systému, vytváraniu spoločensky žiaducich postojov o vzťahu k návykovým látkam, v nácviku sociálnych a komunikačných zručností  zážitkovými aktivitami, ktoré majú emocionálny charakter a dlhodobý účinok.

Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

 

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi, v súvislosti s Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, ktorý pripadá na 23. september a tiež v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude 18. októbra. Kampaň upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môže ich cestovanie skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné.

Cieľom kampane je prevencia a šírenie povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale aj v zahraničí.

 

Termínovník aktivít prevencie 2020/2021

 

V prípade dištančného vzdelávania budeme aktualizovať preventívne aktivity TU

OKTÓBER

- V spolupráci s CPPPaP  Piešťany: beseda pre prvé ročníky – adaptácia na stredoškolský systém štúdia

NOVEMBER

-Školská kampaň „Červené stužky“

  • súťaž tried o najzaujímavejšiu nástenku s tematikou AIDS
  • súťaž o logo Červené stužky

- Zdravé stravovanie – beseda pre 1. a 2. ročník v spolupráci s pediatrom

  •  

DECEMBER

- Cyklus vzdelávania

  • Beseda pre 1. ročníky – závislosti (primárna prevencia) „Všetci to robia“ tabakizmus, alkoholizmus, marihuana

- Zapojenie študentov do vedomostnej súťaže „Nebuď otrok drog“

- Prevencia onkologických ochorení – III. ročník, IV. ročník a V. ročník

- Tvorba nástenky KPP Charitatívna zbierka „Úsmev ako dar“

- V spolupráci s CPPPaPPiešťany: beseda s praktickými cvičeniami pre pedagógov:

„zvládanie stresu, náročných životných situácií spojenej so zvládaním rastúcej agresivity zo strany žiakov a rodičov“

JANUÁR

- Cyklus vzdelávania pre končiace ročníky – Duševné zdravie a zvládanie stresu a záťažových situácií

- Cyklus vzdelávania pre 3. a 4.bilingválny ročník – závislosti (primárna prevencia

- Poskytnúť interné vzdelávanie učiteľom na tému“ Mobbing, bossing a staffing“ základné informácie a prejavy

FEBRUÁR

- Cyklus vzdelávania pre 2. ročník – zdravý životný štýl

- Dospievanie a prevencia AIDS II. Ročník

- V spolupráci s Mestskou políciou PN: Beseda pre druhé ročníky (2BA+2BB) – závislosti „Všetci to robia“ tabakizmus, alkoholizmus, marihuana

- školská aktivita - 6.2. svetový deň bez mobilu

MAREC

- Beseda pre 2. ročníky:  „trestnoprávna zodpovednosť, rizikové správanie, domáce násilie“  

- Besedy pre 3.ročníky a 4. ročníky: „trestnoprávna zodpovednosť, rizikové správanie, domáce násilie, závislosti a kyberšikana“

- Besedy/prednášky pre prvé a druhé ročníky: „prejavy a následky šikany, kyberšikana a bezpečnosť na internete“

APRÍL

- Zapojenie sa do celoslovenského projektu „Prečo som na svete rád/a?“

- Cyklus vzdelávania: besedy v spolupráci s CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou – všetky ročníky

- Deň narcisov-zbierka na pomoc onkologickým pacientom (dobrovoľníci z 2.ročníka)

- Deň slnečníc-zbierka na pomoc a zvýšenie povedomia o skléroze multiplex (dobrovoľníci z 2.ročníka

- Beseda pre tretie a končiace ročníky(3A+3BA+4A+4BA+5BA) „týranie žien, ich slobody a rovnoprávnosť“ ,

- Extrémizmus, radikalizmus, rasová rovnosť vyššie ročníky (3., 4., 5.) - beseda, prednáška s odborníkmi podľa ponuky

 

MÁJ

- Tvorba projektov pri príležitostí Medzinárodného dňa boja proti drogovej závislosti

- Beseda/prednáška o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou - vyššie ročníky

 

JÚN

- aktivita školy k "Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi"

- Výstupy z realizovaných projektov