Oznamy

Kritériá k prijímaciemu konaniu

Kritériá k prijímaciemu konaniu

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové oznamuje úchádzačom o štúdium, že:  A. V školskom roku 2020/2021 je možné prijať do prvého ročníka denného štúdia na študijný odbor 7902 J74 – gymnázium – bilingválne štúdium – anglický jazyk – predpokladaný počet 30 žiakov. Termín prijímacieho konan...

Играй и скажи - kvíz v ruskom jazyku

Играй и скажи - kvíz v ruskom jazyku

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové si dovoľuje pozvať žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl, ktorí sa učia ruský jazyk na kvíz v ruskom jazyku Играй и скажи. Súťaž sa bude konať dňa 14.02.2020 v budove školy. - každá škola môže zostaviť len jedno 3-členné družstvo - v družstv...

Januárové rodičovské združenie

Januárové rodičovské združenie

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové oznamuje rodičom žiakov, že dňa 28. januára 2020 (v utorok), v čase od 15:30 do 17:30 hod.  sa uskutoční RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE konané formou konzultácií o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok. 

Facebook

Youtube kanál