Oznamy

2.kolo prijímacích skúšok na 5.ročný študijný odbor
Oznamy Pridané: 12. jún 2018

2.kolo prijímacích skúšok na 5.ročný študijný odbor

Vedenie Gymnázia J. B. Magina Vrbové oznamuje, že  2.kolo prijímacích skúšok na 5.ročný študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne  štúdium sa uskutoční dňa 19. 6. 2018. Prihlášky prosím zasielajte poštou na adresu školy: Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 9...

Druhé kolo prijímacích skúšok na 4. ročné štúdium
Oznamy Pridané: 12. jún 2018

Druhé kolo prijímacích skúšok na 4. ročné štúdium

Vedenie Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové oznamuje, že druhé kolo prijímacích skúšok na 4. ročné štúdium sa uskutoční dňa 19. júna. Prihlášky prosím zasielajte poštou na adresu školy: Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 92203 Vrbové, alebo ich môžete doručiť os...

Zápis do prvého ročníka štvorročného štúdia - druhý termín
Oznamy Pridané: 15. máj 2018

Zápis do prvého ročníka štvorročného štúdia - druhý termín

Pripomíname, že zápis žiakov prijatých na 4. ročné štúdium v druhom termíne na školský rok 2018/2019 sa uskutoční na sekretariáte školy (1. poschodie, číslo dverí 201), dňa 17. mája 2018 (štvrtok) od 12:15 do 17:00. hod. Zákonný zástupca uchádzača sa dostaví osobne a prinesie svoj občiansky preuk...

Facebook

Youtube kanál