Oznamy

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Oznamujeme, že rodičovské združenie sa koná v utorok, 24. apríla o 16.30 hod. Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov sa zhromaždia v aule, kde dostanú základné informácie, a následne sa presunú do tried.

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Pripomíname, že zápis žiakov prijatých na bilingválne štúdium v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční na sekretariáte školy (1. poschodie, číslo dverí 228), dňa 9. apríla 2018 (pondelok) od 8:00 do 17:00. hod. Zákonný zástupca uchádzača sa dostaví osobne a prinesie svoj občiansky preukaz  a z...

Prijímame nových učiteľov !

Prijímame nových učiteľov !

Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/10, 922 03 Vrbové, prijme do pracovného pomeru učiteľov/učiteľky s nástupom od 01.09.2018 s aprobáciou: - anglický jazyk, - telesná výchova, - informatika najvhodnejšie v kombinácii s prírodovednými predmetmi : geografia, biológia, chémia. ...

Facebook

Youtube kanál