Oznamy

HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2020

HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2020

Regionálne kolo súťaže v prednese umeleckej poézie a prózy - Hollého pamätník 2020 sa uskutočnilo 17. septembra 2020 v Hudobnom oddelení knižnice, ul. M. Schneidera Trnavského 5 v Trnave. Na podujatí našu školu reprezentovali Dorota Vindišová z 2.BA v kategórii poézi...

Voľby do Rady školy

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia! Z dôvodu konania volieb do Rady školy pri Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbové za zástupcov rodičov si Vás dovoľujem požiadať o návrhy na kandidátov do volieb. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy prebehnú počas Rodičovského združenia dňa 22.9.2020 o 15:30. Návr...

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Dňa 22.9.2020 (utorok) o 15:30 hod. prebehne v učebniach jednotlivých tried Rodičovské združenie. Program rodičovského združenia: 1. voľba zástupcov z Rady rodičov do Rady školy 2. informácie o spôsobe ukončovania štúdia 3. prehľad aktivít v šk. roku 2020/2021 4. školský poriadok, hod...

Facebook

Youtube kanál