Oznamy

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY/call centrum rezortu školstva

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY/call centrum rezortu školstva

Vážení rodičia a žiaci, vzhľadom na pokračujúci stav a vývoj epidemiologickej situácie a v zmysle nariadenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj nariadenia zriaďovateľa školy zo dňa 24.03.2020 Vám oznamujem, že  sa  P...

Informácie k prijímaciemu konaniu

Informácie k prijímaciemu konaniu

Vážení rodičia, priebežne sme Vás informovali, že ku dňu 24.3.2020 zverejníme nové termíny prijímacích skúšok. Momentálne na základe usmernenia MŠ VV a  športu SR zo dňa 24.03.2020 sa prijímacie skúšky na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talento...

Usmernenie z MZ SR

Usmernenie z MZ SR

Gymnázium Jána Baltazára Magina dáva do pozornosti svojim žiakom a zamestnancom usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Po klinutí na odkaz sa dostanete k potrebným informáciam: 10 odporúčaní pri COVID-19 COVID-19: Čo robiť, ak ste chorý COVID-19: Pomoc sebe a druhým ...

Facebook

Youtube kanál