Oznamy

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Gymnázium Jána Baltazára Magina pozýva rodičov žiakov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 8. novembra 2018 o 17.00 hod.

Prípravné kurzy

Prípravné kurzy

Záujemcov o štúdium na 5-ročných študijných odboroch: anglický bilingválny  odbor a ruský bilingválny odbor pozývame na Prípravné kurzy k prijímacím pohovorom. Kurzy sa uskutočnia v priestoroch gymnázia v sobotu 24. novembra 2018 v čase od 08:30 do 12:30 hod. Počas kurzu sa uskutoční D...

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na zákl...

Facebook

Youtube kanál