Na stiahnutie - download

AKTUÁLNE COVID TLAČIVÁ

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  aktualizované 15.8.2022 (predloží škole rodič neplnoletého žiaka/plnoletý žiak po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní - víkendy a sviatky sa napočítajú)

 

POTVRDENIA

FORMULÁRE

ŽIADOSTI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV