Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG, KAJ, TSV riaditeľka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Be Mgr. Katarína Berlanská TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ha Mgr. Monika Hagarová GEG, GER, RRK, RJG, UKL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Da Mgr. Simon Dawson ANJ, AJG, GAj, OLA, RAK   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
He Mgr. Natália Hermannová AJG, AAA, AKO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Hl Mgr. Dominika Hlivková AJG, GAJ, PWJ, RAK   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Hu Mgr. Jana Huťová PhD. RJG, RUJ, RUL, UKL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, BIO, SEB   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová AAA, AJG, SJL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, CVM, PYE, PSY   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ko Mgr. Lucia Koštialiková DER, GRJ, OLU, RUJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kr Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, BIO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mo Mgr. Zuzana Motyčková  AJG, APE, BSE, ECS, ECO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pa Mgr. Ivana Pádejová BIO, GEG, TSV, UKL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pu Mgr. Hana Puváková SJL, NBV, ESI   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, NEJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
St Mgr. Ján Stankovič AJG, GAJ, RAK   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ur Mgr. Ondrejka Urbanová FRJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
LA Graham Jonathan Sedgwick AAA, AKO, ANJ, AJG, OLA, RAK zahraničný lektor ANJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
LR Zhanna Zhakulina DER, RKK zahraničný lektor RUJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra MAT Matematika
AJG Anglická gramatika NBV Náboženská výchova
AKO Anglická konverzácia NEJ Nemecký jazyk
ANJ Anglický jazyk OBN Občianska náuka
APE Aplikovaná ekonómia OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
BIO Biológia OLU Odborná terminológia v ruskom  jazyku
BSE Business english PSE Prírodovedný seminár
CVM Cvičenia z matematiky PSY Psychológia
DEJ Dejepis PWJ Písanie v anglickom jazyku
DER Dejinný prehľad Ruska PYE Psychosociálny tréning
ECO Economics RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
ECS Seminar in Economics RKK Ruská konverzácia
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RRK Reálie rusky hovoriacich krajín
ETV Etická výchova RUJ Ruský jazyk
FRJ Francúzsky jazyk SEB Seminár z biológie
FYZ Fyzika SEC Seminár z chémie
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SED Seminár z dejepisu
GEG Geografia SEG Seminár z geografie
GER Geografia v ruskom jazyku SJL Slovenský jazyk a literatúra
CHE Chémia SPS Spoločenskovedný seminár
INF Informatika TSV Telesná a športová výchova
    UKL Umenie a kultúra