Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG, KAJ riaditeľka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF, PSE zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ba Mgr. Zuzana Bachratá ANJ, AJG, PWJ, AKO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Bo Mgr. Milena Bobáňová RUJ, RKK, KCJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ha Mgr. Monika Hagarová GEG, SEG, RUJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, BIO, SEB PK 2 - prírodovedných predmetov  a telesnej a športovej výchovy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ja Mgr. Miroslava Jamrichová  ANJ, AJG, OLA, AKO

PK 3 - anglického jazyka a druhého vyučovacieho jazyka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jk Mgr. Andrej Janoťák AJG, RAK, DEJ, AKO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová SJL, ESI, NBV, AAA

PK 1 - spoločenskovedných predmetov a druhého cudzieho jazyka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, SED, TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, CVM, PYE   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kr PaedDr. Ján Kravárik TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ka Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, SEC, BIO, TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mo Mgr. Zuzana Motyčková  AJG, GAJ, BSE, ECO, APE, EKO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pu Mgr. Hana Puváková SJL, LSE, ESI, NBV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, ESI, NEJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
St Mgr. Ján Stankovič ANJ, GAJ, DEJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vz Mgr. Zuzana Vatrtová FRJ, PSY, PYE, UKL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN, TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Alarosh Abier J. M.   zahraničný lektor ANJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Lomova Kristina   zahraničný lektor RUJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra KCJ Konverzácia v cudzom jazyku
AJG Anglická gramatika LSE Literárny seminár
AKO Anglická konverzácia MAT Matematika
ANJ Anglický jazyk NBV Náboženská výchova
ANX Praktická angličtina NEJ Nemecký jazyk
APE Aplikovaná ekonómia OBN Občianska náuka
BIO Biológia OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
BSE Bussines english PSE Prírodovedný seminár
CVM Cvičenia z matematiky PSY Psychológia
DEJ Dejepis PWJ Písanie v anglickom jazyku
ECO Economics PYE Psychosociálny tréning
ECS Seminar in Economics RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
EKO Ekonomika RKK Ruská konverzácia
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RUJ Ruský jazyk
ETV Etická výchova SEB Seminár z biológie
FRJ Francúzsky jazyk SEC Seminár z chémie
FYZ Fyzika SED Seminár z dejepisu
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SEG Seminár z geografie
GEG Geografia SJL Slovenský jazyk a literatúra
CHE Chémia SPS Spoločenskovedný seminár
INF Informatika TSV Telesná a športová výchova
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku UKL Umenie a kultúra