Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG, KAJ riaditeľka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF, PSE zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Be Mgr. Katarína Berlanská TSV, GEG   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ga Mgr. Alexandra Gabaríková AJG, RAK, PWJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ha Mgr. Monika Hagarová GEG, GER, SEG, RUJ, RJG   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
He Mgr. Natália Hermannová AJG, AAA, AKO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Hu Mgr. Jana Huťová RJG, RUJ, RUL  

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, BIO, SEB   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová SJL, ESI, AAA, AJG   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kn Mgr. Bohumil Kern AJG, AKO, ANJ, OLA   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, SED, TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, CVM, PYE, PSY   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ka Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Le Mgr. Olga Iermachkova PhD. DER, OLU, RKK, GRJ, UKL zahraničný lektor RUJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, SEC, BIO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mo Mgr. Zuzana Motyčková  AJG, ANJ, APE, BSE, ECS, ECO   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pu Mgr. Hana Puváková SJL, NBV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, NEJ, ESI   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
St Mgr. Ján Stankovič AJG, GAJ, DEJ, RAK   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ur Mgr. Ondrejka Urbanová FRJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN, UKL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
      zahraničný lektor ANJ  
         

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra KCJ Konverzácia v cudzom jazyku
AJG Anglická gramatika LSE Literárny seminár
AKO Anglická konverzácia MAT Matematika
ANJ Anglický jazyk NBV Náboženská výchova
APE Aplikovaná ekonómia NEJ Nemecký jazyk
BIO Biológia OBN Občianska náuka
BSE Bussines english OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
CVM Cvičenia z matematiky PSE Prírodovedný seminár
DEJ Dejepis PSY Psychológia
DER Dejinný prehľad Ruska PWJ Písanie v anglickom jazyku
ECO Economics PYE Psychosociálny tréning
ECS Seminar in Economics RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
EKO Ekonomika RKK Ruská konverzácia
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RUJ Ruský jazyk
ETV Etická výchova SEB Seminár z biológie
FRJ Francúzsky jazyk SEC Seminár z chémie
FYZ Fyzika SED Seminár z dejepisu
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SEG Seminár z geografie
GEG Geografia SJL Slovenský jazyk a literatúra
CHE Chémia SPS Spoločenskovedný seminár
INF Informatika TSV Telesná a športová výchova
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku UKL Umenie a kultúra