Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG, KAJ, AKO riaditeľka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF, PSE, TSV zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ba Mgr. Zuzana Bachratá AJG, PWJ, AKO, KAJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Bo Mgr. Milena Bobáňová RUJ, KCJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ga Mgr. Michal Galbička AJG, GAJ, PWJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ha Mgr. Monika Hagarová GEG, INF, TSV Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, CVM, BIO, SEB Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ja Mgr. Miroslava Jamrichová AJG, OLA, ANX, ANJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jk Mgr. Andrej Janoťák AJG, RAK, DEJ, TSV Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová SJL, ESI, ANX, AAA Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, SED, TEV Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kr PaedDr. Ján Kravárik TSV Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ka Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, SEB, BIO Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mo Mgr. Zuzana Motyčková AJG, ANJ, BSE, ECO, APE, EKO, ECS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pu Mgr. Hana Puváková NBV, SJL Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Re Mgr. Iveta Reháková LSE, NEJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
St Mgr. Ján Stankovič ANJ, AJG, DEJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vz Mgr. Zuzana Vatrtová FRJ, PSY, UAK, PYE, UKL Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN, UKL Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra KAJ Konverzácia v anglickom jazyku
AJG Anglická gramatika KCJ Konverzácia v cudzom jazyku
AKO Anglická konverzácia LSE Literárny seminár
ANJ Anglický jazyk MAT Matematika
ANX Praktická angličtina NBV Náboženská výchova
APE Aplikovaná ekonómia NEJ Nemecký jazyk
BIO Biológia OBN Občianska náuka
BSE Bussines english OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
CVM Cvičenia z matematiky PSE Prírodovedný seminár
DEJ Dejepis PSY Psychológia
ECO Economics PWJ Písanie v anglickom jazyku
ECS Seminar in Economics PYE Psychosociálny tréning
EKO Ekonomika RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RUJ Ruský jazyk
ETA Etiketa SEB Seminár z biológie
ETV Etická výchova SEC Seminár z chémie
FIG Finančná gramotnosť SED Seminár z dejepisu
FRJ Francúzsky jazyk SEG Seminár z geografie
FYZ Fyzika SJL Slovenský jazyk a literatúra
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SPS Spoločenskovedný seminár
GEG Geografia TSV Telesná a športová výchova
CHE Chémia UAK Učenie a komunikácia
INF Informatika UKL Umenie a kultúra