Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová ANJ, TSV riaditeľka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF, TSV zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Be Mgr. Katarína Berlanská TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Da Mgr. Simon Dawson ANJ, AJG, AKO, GAJ, OLA, RAK   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Fo Mgr. Fořtová Jana AAA, AJG   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ha Mgr. Monika Hagarová GER, RJG   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Hu Mgr. Jana Huťová PhD. DER, RJG, RUJ, RUL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, BIO, SEB   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ju Mgr. Jurčová Eva NEJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová AAA, AJG, AKO, SXA   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, SED, TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, CVM, PYE, PSY   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ko Mgr. Lucia Koštialiková GRJ, RUJ, SXR, TSV   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kr Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, BIO, SEC   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mo Mgr. Zuzana Motyčková  AJG, AKO, APE, BSE, ECS, ECO, KAJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pa Mgr. Ivana Pádejová BIO, GEG, TSV, UKL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pg Mgr. Anton Pugovkin DER, OLU, RKK, RRK   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pu Mgr. Hana Puváková SJL, NBV, ESI   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, ESI, NEJ   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
St Mgr. Ján Stankovič AJG, GAJ, RAK   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Si Mgr. Veronika Šištíková AJG, PWJ, RAK   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Te Mgr. Oksana Temna PhD. GRJ, OLU, RRK, RKK, UKL   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
LA Graham Jonathan Sedgwick OLA zahraničný lektor ANJ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra MAT Matematika
AJG Anglická gramatika NBV Náboženská výchova
AKO Anglická konverzácia NEJ Nemecký jazyk
ANJ Anglický jazyk OBN Občianska náuka
APE Aplikovaná ekonómia OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
BIO Biológia OLU Odborná terminológia v ruskom  jazyku
BSE Business english PSE Prírodovedný seminár
CVM Cvičenia z matematiky PSY Psychológia
DEJ Dejepis PWJ Písanie v anglickom jazyku
DER Dejinný prehľad Ruska PYE Psychosociálny tréning
ECO Economics RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
ECS Seminar in Economics RKK Ruská konverzácia
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RRK Reálie rusky hovoriacich krajín
ETV Etická výchova RUJ Ruský jazyk
FRJ Francúzsky jazyk SEB Seminár z biológie
FYZ Fyzika SEC Seminár z chémie
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SED Seminár z dejepisu
GEG Geografia SEG Seminár z geografie
GER Geografia v ruskom jazyku SJL Slovenský jazyk a literatúra
CHE Chémia SPS Spoločenskovedný seminár
INF Informatika TSV Telesná a športová výchova
    UKL Umenie a kultúra