Prijímacie konanie

Formulár pre odvolanie

Formulár odvolania sa proti Rozhodnutiu o neprijatí.

 

KRITÉRIÁ

Kritériá na prijatie uchádzačov na 4-ročné štúdium pre školský rok 2018/2019

Kritéria na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v anglickom jazyku pre školský rok 2018/2019

TESTY

 
Štvorročné štúdium

Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 28.1.2017 - zo slovenského jazyka.

Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 26.11.2016 - zo slovenského jazyka.

Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 6.2.2016 - zo slovenského jazyka.
Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 6.2.2016 - z matematiky.

Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 5.12.2015 - zo slovenského jazyka.
Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 5.12.2015 - z matematiky.

Bilingválne štúdium
 

Sylaby z anglického jazyka potrebné k zvládnutiu bilingválneho štúdia.

Sylaby zo slovenského jazyka potrebné k bilingválnemu štúdiu.

Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 28.1. 2017 - z anglického jazyka.
Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 28.1.2017 - zo slovenského jazyka.

Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 26.11.2016 - zo slovenského jazyka.
Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 26.11. 2016 - z anglického jazyka.

Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 6.2.2016 - zo slovenského jazyka.
Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 6.2.2016 - z anglického jazyka.

Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 5.12.2015 - zo slovenského jazyka.
Cvičný test z Dňa otvorených dverí dňa 5.12.2015 - z anglického jazyka.

Prihláška na štúdium na strednej škole vrátane pokynov na vyplňovanie

Prihlášku na štúdium na strednej škole si takisto môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, číslo dverí 228.