Prijímacie konanie/вступительные экзамены

Kritériá a informácie k prijímaciemu konaniu

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kritériá:

Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v anglickom jazyku pre školský rok 2023/2024   (klik)

Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v ruskom jazyku pre školský rok 2023/2024   (klik)

NOVÉ!!! MANUÁL k prihlasovaniu cez EDUPAGE na stredné školy - MANUÁL (klik)

NOVÉ!!! INFORMÁCIE pre uchádzačov  - INFORMÁCIE (klik)

- Termíny prijímacích skúšok

1. termín:  2. mája 2023 - talentové odbory

2 .termín: 11. mája 2023 - talentové odbory

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 pre všetky stredné školy je 19. 5. 2023

- PRIHLÁŠKA na štúdium na strednej škole a POKYNY na vyplňovanie - klik

Prihlášku na štúdium na strednej škole si takisto môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, číslo dverí 228.

Zverejňujeme sylaby k prijímaciemu konaniu: (po kliknutí na názov sa otvoria sylaby)

Sylaby z anglického jazyka

Sylaby zo slovenského jazyka a literatúry

Rady k čítaniu s porozumením

CVIČNÉ TESTY k prijímaciemu konaniu

Cvičný test z anglického jazyka

Cvičný test zo slovenského jazyka

Cvičný test zo slovenského jazyka

Cvičný test na prácu s textom

Cvičný test na prácu s textom

TESTY 2019-2020

Cvičný test z anglického jazyka

Test z anglického jazyka – prípravný kurz k prijímacím skúškam

Cvičný test zo slovenského jazyka

Test zo slovenského jazyka a literatúry – prípravný kurz k prijímacím skúškam