Prijímacie konanie/вступительные экзамены

Kritériá a informácie k prijímaciemu konaniu

 

Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v anglickom jazyku pre školský rok 2022/2023   (klik)

Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v ruskom jazyku pre školský rok 2022/2023   (klik)

NOVÉ!!! MANUÁL k prihlasovaniu cez EDUPAGE na stredné školy - MANUÁL (klik)

NOVÉ!!! INFORMÁCIE pre uchádzačov  - INFORMÁCIE (klik)

Preposielame Vám aktualizáciu Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

Link na upravený dokument:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

V časti TLAČOVÉ SPRÁVY zverejnená infografika k možnostiam podania prihlášky a k dôležitým termínom pre prijímacie konanie.

Link na infografiky:

https://www.minedu.sk/data/att/21949.png

https://www.minedu.sk/data/att/21948.png

- Termíny prijímacích skúšok:

1.kolo:

1.termín:  4.,5. alebo 6. mája 2022 - talentové odbory

2 .termín: 11.,12. alebo 13. mája 2022 - talentové odbory

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 pre všetky stredné školy je 18. 5. 2022 

- PRIHLÁŠKA na štúdium na strednej škole a POKYNY na vyplňovanie - klik

Prihlášku na štúdium na strednej škole si takisto môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, číslo dverí 228.

Zverejňujeme sylaby k prijímaciemu konaniu: (po kliknutí na názov sa otvoria sylaby)

Sylaby z anglického jazyka

Sylaby zo slovenského jazyka a literatúry

Rady k čítaniu s porozumením

Ukážka CVIČNÉHO TESTU K PRIJÍMACIEMU KONANIU Z DOD ONLINE KURZOV - po vyplnení a odoslaní dostanete výsledky s analýzou správnych odpovedí (január 2021)

- klik na TEST

TESTY

Cvičný test z anglického jazyka
Cvičný test zo slovenského jazyka
Cvičný test na prácu s textom

 

TESTY 2019-2020

 

Cvičný test z anglického jazyka

Test z anglického jazyka – prípravný kurz k prijímacím skúškam

Cvičný test zo slovenského jazyka

Test zo slovenského jazyka a literatúry – prípravný kurz k prijímacím skúškam