Úspechy - ruská sekcia

Reprezentácia Slovenska na Medzinárodnom festivale mládeže - Moja cesta do Soči

Reprezentácia Slovenska na Medzinárodnom festivale mládeže - Moja cesta do Soči

Moja cesta do Soči, prístavného a kúpeľného mesta v Rusku, sa začala podaním prihlášky na Medzinárodný festival mládeže, ktorý sa v Rusku koná každé 4 roky. Po dlhom čakaní som nakoniec dostal odpoveď. Prešiel som konkurzom. „Výberové konanie“ nebolo ani tak náročné ako zdĺhavé. Po nie...

Úspech našich žiakov na medzinárodnej olympiáde z ruských dejín a ruského jazyka

Úspech našich žiakov na medzinárodnej olympiáde z ruských dejín a ruského jazyka

V mesiaci január sa žiak 5.BB Jozef Hrdlička zúčastnil na medzinárodnej olympiáde z ruských dejín 20. storočia a žiačka 5.BB Aleksandra Bajzíková na medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka pod záštitou projektu mir-olymp.ru. Aleksandra Bajzíková získala 1. miesto a Jozef Hrdlička ...

Úspechy v celoslovenských  a medzinárodných literárnych a jazykových súťažiach

Úspechy v celoslovenských a medzinárodných literárnych a jazykových súťažiach

Žiaci Gymnázia J. B. Magina žali úspechy v celoslovenských  a medzinárodných literárnych a jazykových súťažiach V mesiaci november 2023 sa naši žiaci nielen zúčastnili, ale aj získali popredné umiestnenia v medzinárodných jazykových súťažiach. Prvou bola jazyková olympiáda Infourok...

Výnimočné úspechy žiaka Jozefa Hrdličku v medzinárodných dejepisných olympiádach a v kritickom myslení"

Výnimočné úspechy žiaka Jozefa Hrdličku v medzinárodných dejepisných olympiádach a v kritickom myslení"

Vo viacerých medzinárodných dejepisných olympiádach našu školu úspešne reprezentoval žiak 4. BB triedy Jozef Hrdlička. V troch dejepisných olympiádach – Cesta do dejín, Ochrancovia dejín, Kroky dejín sa umiestnil na krásnom 1. mieste. Účasť v medzinárodnej dejepisnej olympiáde si vyžadu...

Galéria tvorivého myslenia a umeleckého cítenia žiakov Gymnázia Jána Baltazára Magina

Galéria tvorivého myslenia a umeleckého cítenia žiakov Gymnázia Jána Baltazára Magina

Žiaci oboch bilingválnych sekcií vyhrávajú prvé miesta nielen v predmetových, jazykových, či športových súťažiach, olympiádach, alebo konkurzoch, ale zároveň úspešne reprezentujú našu školu aj v literárnej a umeleckej tvorbe. Dôkazom je úspešná reprezentácia žiačky 3. BB triedy Karolíny Danišovej...

Galéria úspešnosti našich žiakov v medzinárodných jazykových a predmetových olympiádach

Galéria úspešnosti našich žiakov v medzinárodných jazykových a predmetových olympiádach

V školskom roku 2022/2023 sa žiaci ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili niekoľkých medzinárodných jazykových a predmetových olympiád. V medzinárodnej predmetovej olympiáde projektu Infourok našu školu úspešne reprezentovali žiaci 2. BB triedy, ktorí získali krásne prvé, druhé a&nb...

Medzi najúspešnejšími aj žiaci Gymnázia J.B.MAGINA Vrbové

Medzi najúspešnejšími aj žiaci Gymnázia J.B.MAGINA Vrbové

Dňa 21.11.2022 sa v krásnych priestoroch Zrkadlovej sály Divadla J. Palárika v Trnave konalo oceňovanie najúspešnejších žiakov v Trnavskom samosprávnom kraji. Išlo o skupinu žiakov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku získali vo vedomostných a športových súťažiach významné umiestnenia celoslove...

Úspešná reprezentácia na medzinárodnej olympiáde z dejín Ruska - Kroky histórie

Úspešná reprezentácia na medzinárodnej olympiáde z dejín Ruska - Kroky histórie

Žiaci našej školy, Petronela Marčeková (3.BB), Aleksandra Bajzíková (4.BB) a Jozef Hrdlička (4.BB) sa prvýkrát zapojili do medzinárodnej olympiády z dejín Ruska cez online platformu svetolympiád. Všetci traja sa umiestnili na krásnom 1. mieste v kategórii stredných škôl. Za úspe...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA