Voľné pracovné miesta

Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové

PRIJME DO ZAMESTNANIA

školníka – údržbára – elektrikára
a
súbežný pracovný pomer na sezónnu prácu - kuriča

Miesto práce:
- Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

Termín nástupu:
- 01.08.2019

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer na pracovnú zmluvu

Mzda:
- trieda 2: mzda 637,-€ v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní...  a  NV SR č. 354/2018 Z.z. (katalógy pracovných činností).

Kvalifikačné predpoklady:
- stredné odborné vzdelanie (SOŠ) – vyučený v odbore elektrikár;
- odborná spôsobilosť v zmysle § 22, Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (spravovanie prevádzky v objektoch triedy A);
- kuričský preukaz na obsluhu kotlov  triedy V.;
- osvedčenie na obsluhu tlakových nádob.

Ďalšie požadované schopnosti:
- zdravotná spôsobilosť
- bezúhonnosť
- vodičské oprávnenie skupiny B

Pracovná náplň:
- školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektu, bežné opravy a údržba elektrických, kúrenárskych, vodovodných inštalácií, drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru.
Sezónna práca (súbežný pracovný pomer)– obsluha kúrenia.

Zoznam požadovaných dokladov:
- Doklad o ukončenom vzdelaní  - výučný list
- Osvedčenie  v zmysle § 22, Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- Štruktúrovaný životopis

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 25.06.2019

Adresa podania:
Gymnázium Jána Baltazára Magina
Beňovského 358/100
922 03  Vrbové

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/7791500; 033/7791495; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     

 


Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové hľadá

zahraničného lektora na vyučovanie Anglického jazyka -native speaker s dotáciou 8 hodín týždenne.

Kvalifikačné predpoklady I. stupeň VŠ.

Svoje žiadosti so životopisom zasielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Podrobnejšie informácie získate na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo tel. čísle 033/7791495 v čase od 8.00 do 15.30 hod.

 


Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

PRIJME DO ZAMESTNANIA
učiteľa strednej školy s aprobáciou ruský jazyk a geografia

Termín nástupu:
•    01. september 2019

Druh pracovného pomeru:
•    hlavný pracovný pomer na pracovnú zmluvu

Mzda:
•    trieda 6: 759,-€ až trieda: 9: 1.038,50 € + zákonom stanovené príplatky  v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní...  a  NV SR č. 354/2018 Z.z. (katalógy prac. činností).

Kvalifikačné predpoklady:
•    Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo iná VŠ+ DPŠ
•    Podmienky stanovené zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických  a odborných zamestnancoch

Ďalšie požadované schopnosti:
•    ruský jazyk – úroveň C1 alebo C2

Pracovná náplň:
•    výchovno-vzdelávacia činnosť v gymnáziu s bilingválnymi triedami

Zoznam požadovaných dokladov:
•    Doklady o ukončenom vzdelaní  VŠ II. stupňa (Diplom a vysvedčenie)
•    Výpis z registra trestov
•    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
•    Štruktúrovaný životopis
•    Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zaradenia do evidencie žiadateľov o zamestnanie

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: najneskôr do 15. augusta 2019

Adresa podania:      Gymnázium Jána Baltazára Magina
                                    Beňovského 358/100
                                    922 03  Vrbové


Ďalšie informácie na tel. č.: 033/7791500; 033/7791495
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.