Voľné pracovné miesta

V súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme, že 

v súčasnosti nemá naša škola voľné pracovné miesta.