Vzdelávanie 2022/2023

Aktualizačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie:

Preventívne psychologické poradenstvo:

Školenie IKT 1.MODUL - Základná práca s EDUPAGE

- pre pedagogických zamestnancov

16.9.2022

absolvovali DVAJA

začínajúci pedagogickí zamestnanci

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 93%

Názov: Aj v učiteľovi je líder

Poskytovateľ: SKILLFILL s.r.o. Malé Dvorníky

Rozsah programu vzdelávania: 10 hod.

Obsah vzdelávania: 

- uvažujme ako líder

- zameranie sa na priority

- budovanie vzťahov a vedenie druhých ľudí

- zladenie tímu na dosiahnutie cieľa

- koučovací rozhovor

- kultúra spätnej väzby

- riadenie vlastného času a energie

Dátum: 24.10.2023

Fotodokumentácia - KLIK

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 85 %

Názov: INTEGRÁCIA vs. INKLÚZIA

Poskytovateľ: SKILLFILL s.r.o. Malé Dvorníky

Rozsah programu vzdelávania: 10 hod.

Obsah vzdelávania: 

- Outsider versus superman - alebo ako na vzťahy v triede.

- Problémy sa musia riešiť alebo ako na problémové situácie nielen na hodine?

- Využitie myšlienkových máp vo výučbe žiakov so ŠVVP.

- Diagnostikovanie základných porúch a špecifických potrieb žiakov.

- Štruktúrované úlohy a ich použitie v praxi.

Dátum: 5.4.2023

POTVRDENIE - KLIK

Fotodokumentácia - KLIK

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 95 %

dotazník - klik

Aktualizačné vzdelávania v oblasti digitálnych zručností

Modul 2 - Využitie funkcií v EduPage pre pedagogických zamestnancov

18.11.2022

Modul 3 - Technické zručnosti pre pedagogických zamestnancov

18.11.2022

Modul 4 - Kyberšikana a Netiketa 

4.4. a 5.4. 2023 

Modul 5 - EduPage a online priestor pre pedagogických zamestnancov

5.4.2023 

Program aktualizačného vzdelávania - klik

   

Hodnotenie:

spokojný/á - 96,6%