Školské aktivity

NA KOHO MYSLÍŠ, keď si pripínaš narcis?

NA KOHO MYSLÍŠ, keď si pripínaš narcis?

Aj tento rok sa naši študenti – dobrovoľníci s pokladničkami poberú ulicami mesta Vrbové. V jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla (štvrtok) - zaplavia žlté narcisy ulice, obchody a triedy. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Na Slovensku pribudne k...

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

V rámci Dňa Zeme - 28.3.2019 - sa žiaci nášho Gymnázia Jána Baltazára Magina zúčastnili upratovacej akcie v spolupráci s Mestom Vrbové a firmou SEMIKRON, s.r.o. Samotná akcia prebiehala vo viacerých lokalitách mesta Vrbové. Vyše 50 žiakov sa rozdelilo do troch skupín vedených ped...

Jeden deň vysokoškolákom

Jeden deň vysokoškolákom

Žiaci 2. A a 2. BA v sprievode Mgr. Andrey Michálkovej a Mgr. Alexandry Chromiakovej mali možnosť navštíviť detašované pracovisko Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v Špačinciach. Už pri vstupe do priestorov niektorí žiaci prejavili záujem o FPV, a to odhodlaným postavením sa pred automat na ká...

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie

Triedy prvého a druhého ročníka nášho gymnázia sa 20. marca 2019 zúčastnili účelového cvičenia. Najskôr sme vyšli na kopec nad Mikulášskou ulicou s krásnym výhľadom na celé mestoa vďaka profesorovi J. Bosákovi sme mali možnosť dozvedieť sa pár zaujímavostí z historickej a geografickej oblasti. Hneď...

Exkurzia do Výskumného ústavu

Exkurzia do Výskumného ústavu

Dňa 13. Marca 2019 sa študenti triedy 3. BA zúčastnili exkurzie do Výskumného ústavu v Piešťanoch, ktorej súčasťou boli laboratórne práce a skúmanie rastlín. Študenti v chemickom laboratóriu skúmali rôzne reakcie a potvrdzovali nimi prítomnosť sacharidov. Všetkých 5 pokusov úspešne zvládli...

Exkurzia Krakov – Wieliczka – Osvienčim 2019

Exkurzia Krakov – Wieliczka – Osvienčim 2019

Náš výlet do Krakova začal odletom z letiska vo Viedni. Všetci sme museli veľmi skoro vstávať, ale to nás neodradilo od zážitkov, ktoré sme v Krakove zažili. Pre mňa osobne to bolo všetko oveľa zaujímavejšie, keďže som lietadlom letela prvýkrát v živote. Pred letom som bola veľmi nervózna, ale všetc...

Facebook

Youtube kanál