Školské aktivity

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 27. novembra 2018 sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 32 žiakov súťažiacich v štyroch kategóriách. Tu sú mená najlepších z nich: Kategória 2A 1. miesto Kosa Juraj (1.A) 2. miesto Šucha Róbert Ryan...

Prípravné novembrové kurzy

Prípravné novembrové kurzy

Pre dnešného mladého človeka nie je jednoduché správne si vybrať strednú školu. Internet, rodičia, psychológ, výchovný poradca, kamaráti – každý odporučí niečo iné. Tak ako sa vyznať v spleti informácií, keď ich je toľko? V sobotu 24. novembra 2018 sme otvorili dvere nášho gymnázia, aby d...

Návšteva zástupcov Univerzity  sv. Cyrila a Metoda v Trnave na našej škole

Návšteva zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na našej škole

Dňa 23.novembra 2018 sme privítali na našej škole zástupcov Fakulty prírodných vied, katedry Aplikovanej informatiky, katedry Ekochémie a Rádiológie a katedry Biotechnológie. Cieľom návštevy týchto zástupcov bolo poskytnutie zaujímavej prednášky o práci jednotlivých katedier pre tých ...

Výhercovia kvízu DoD

Výhercovia kvízu DoD

Počas Dňa otvorených dverí sme pre zvedavcov, ktorí prišli pozrieť naše gymnázium, usporiadali malý súťažný kvíz. Kvízu sa zúčastnilo 33 žiakov. Výhercovia získali 5 bodov z maximálneho počtu 6 bodov. Sú to: Nora Chnápková Linda Petényiova Viktória Moravčíková Všetky vyhra...

Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí 2018

Dňa 21. novembra 2018 sme na našom Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom v rámci dňa otvorených dverí privítali žiakov 8. a 9. ročníkov. Žiaci si spolu so svojimi rodičmi mohli prezrieť priestory našej školy a mali možnosť zapojiť sa do interaktívnych vyučovacích hodín. Oboznámili sa aj s&n...

DoD 2018

DoD 2018

PRÁVE TERAZ !!! Deň otvorených dverí Gymnázia Jána Baltazára Magina 2018. Príď sa dozvedieť viac o našej škole, nazri do fungovania gymnázia. Stretneš tu aj svojich budúcich spolužiakov a pochutnáš si na skvelých dobrotách pripravených žiackou firmou Monkey Business!

Facebook

Youtube kanál