Školské aktivity

Jeden deň vysokoškolákom

Jeden deň vysokoškolákom

Žiaci 2. A a 2. BA v sprievode Mgr. Andrey Michálkovej a Mgr. Alexandry Chromiakovej mali možnosť navštíviť detašované pracovisko Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v Špačinciach. Už pri vstupe do priestorov niektorí žiaci prejavili záujem o FPV, a to odhodlaným postavením sa pred automat na ká...

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie

Triedy prvého a druhého ročníka nášho gymnázia sa 20. marca 2019 zúčastnili účelového cvičenia. Najskôr sme vyšli na kopec nad Mikulášskou ulicou s krásnym výhľadom na celé mestoa vďaka profesorovi J. Bosákovi sme mali možnosť dozvedieť sa pár zaujímavostí z historickej a geografickej oblasti. Hneď...

Exkurzia do Výskumného ústavu

Exkurzia do Výskumného ústavu

Dňa 13. Marca 2019 sa študenti triedy 3. BA zúčastnili exkurzie do Výskumného ústavu v Piešťanoch, ktorej súčasťou boli laboratórne práce a skúmanie rastlín. Študenti v chemickom laboratóriu skúmali rôzne reakcie a potvrdzovali nimi prítomnosť sacharidov. Všetkých 5 pokusov úspešne zvládli...

Exkurzia Krakov – Wieliczka – Osvienčim 2019

Exkurzia Krakov – Wieliczka – Osvienčim 2019

Náš výlet do Krakova začal odletom z letiska vo Viedni. Všetci sme museli veľmi skoro vstávať, ale to nás neodradilo od zážitkov, ktoré sme v Krakove zažili. Pre mňa osobne to bolo všetko oveľa zaujímavejšie, keďže som lietadlom letela prvýkrát v živote. Pred letom som bola veľmi nervózna, ale všetc...

Gymnazisti z Vrbového sa cez prázdniny nenudia

Gymnazisti z Vrbového sa cez prázdniny nenudia

Žiaci prvých a druhých ročníkov sa počas jarných prázdnin zúčastnili jazykového campu v mestečku Eindhoven v Holandsku. Cieľom týždenného pobytu bolo zdokonaliť sa v rozprávaní v anglickom jazyku, obohatiť si slovnú zásobu a pre niektorých aj prekonať rečovú bariéru a&...

Školské kolo dejepisnej olympiady – skupina A, B

Školské kolo dejepisnej olympiady – skupina A, B

Dňa 14.februára 2019 sa deväť študentov nášho gymnázia  zúčastnilo školského kola Dejepisnej olympiády. Najväčší počet bodov dosiahla Beáta Macejková  (4.BA ). Druhé miesto obsadil Adam Matejovič ( 2.A ), tretí skončil Samuel Ševčík ( 4.BA ).

Facebook

Youtube kanál