Aktivity diskusného klubu/krúžku počas prvého polroka 2023-2024

Aktivity diskusného klubu/krúžku počas prvého polroka 2023-2024

Milí žiaci, tento rok na našej škole vznikol Diskusný klub Jána Baltazára Magina. Čo znamená, že sme sa oficiálne prihlásili do projektu Slovenskej debatnej asociácie (SDA), s ktorými sme sa už po minulé roky zapájali do rôznych súťaží. Tou prvoradou a najdôležitejšiou bola Olympiáda kritického myslenia.

Diskusný klub vznikol spomedzi žiakov, ktorí navštevujú aj diskusný krúžok pod vedením p. uč Stankoviča. V našom krúžku sa učíme správne argumentovať, riešiť problémy, nájsť dostatočnú silu i sebavedomie vystúpiť pred svojimi spolužiakmi a obhájiť svoj vlastný názor. Zároveň sa učíme k vzájomnej tolerancií, ale súčasne si pri vzájomnej debate nič nedarujeme a hľadáme akékoľvek argumentačné fauly, aby sme sa navzájom potopili. :)

Počas tohto školského polroka sme boli zatiaľ najaktívnejší v doterajšej existencii krúžku. To bol preto dôvod, prečo som rozhodol trošku zosumarizovať našu činnosť a aktivity. Členovia diskusného krúžku sa v posledný septembrový týždeň zapojili do simulovaných študentských volieb. Tu sme si vyskúšali, aké je to voliť a mať dilemu o výsledku volieb. Debatéri sa posadili do volebnej komisie a pomáhali svojím spolužiakom pri akomkoľvek probléme – či už to boli nespratné, či neplatné volebné lístky, alebo správna technika krúžkovania.

V októbri si naše služby vyžiadala talianska návšteva. Pán Stankovič a Sebatian Grof síce pripravili prednášky v ANJ o kritickom myslení a argumentácií, no veľká úloha ležala aj na pleciach členov krúžku. 24 talianskych študentov sa rozdelilo do skupín a naši študenti sa zhostili rolí koordinátorov a „styčných dôstojníkov“ a všetci sme sa spoločne snažili prekonávať vzájomné jazykové aj kultúrne bariéry. Po 4 hodinách sme všetci odchádzali vyčerpaní, ale s vedomím, že sa nám všetko podarilo tak ako sa malo.

Len čo študenti z Talianska odišli, prichádza k nám na školu delegácia z SDA. Lektorka Emma a jej 3 zverenkyne nám v spolupráci s naším bývalým krajským víťazom OKM (Olympiády kritického myslenia) Alexom Holovičom, predviedli pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov exhibičnú debatu. Členovia SDA nám ukázali, ako prebieha debata, čo si musí človek vytrpieť pri krížovom výsluchu, aké to je, prekonať svoj vlastný strach a zablokovanie, či snažiť sa druhých ľudí presvedčiť o svojom názore. Táto debata slúžila ako ukážka pre budúcich členov krúžku, prečo sa k nám pridať do krúžku. Súčasným členom zasa ukázala, kam sa až dajú posunúť ich debatné schopnosti.

Netrvalo dlho a v novembri vznikol prvý debatný tím našej školy. Vinou technickej chyby sa z debatného tímu Jána Baltazára Magina stal nakoniec tím Maginov. Jeho kostru tvorili Zuzka Valovičová, Sebo Grof, a Patrik Ilenčík. Statočne sa pripravovali niekoľko týždňov a nakoniec sa zúčastnili 1. západoslovenského debatného turnaja. Debatovali 2 dni, pričom v piatok to bola súhlasná a nesúhlasná pozícia na jednu pripravovanú tézu (Malo by medzinárodné spoločenstvo, ekonomicky a politicky dotlačiť Izrael k dvoj-štátnemu riešeniu v Palestíne) a v sobotu to boli dve improvizované tézy. Po vyčerpávajúcom víkende, nakoniec všetci odchádzame domov s ohromnými zážitkami a novými skúsenosťami. Vrcholom celého bolo, že napriek únave sme na ceste domov stále chceli riešiť možné taktiky argumenty, ktoré sa ešte dali použiť v debate.

Vyjadrenia žiakov:
Turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný čo sa dalo vidieť napríklad pri spätnej väzbe, kedy prejav každého debatéra bol preskúmaný dopodrobna. Atmosféra na turnaji bola veľmi priateľská, pretože rivalita opozičných tímov sa dostávala na povrch iba počas debaty. Na turnaji som sa naučil mnoho poznatkov, ktoré určite v živote využijem. V budúcnosti mám v pláne sa zúčastniť na ďalších turnajoch“ (Patrik)

„Bola to výborná skúsenosť, ktorú si určite zapamätáme.“ (Zuzka)

„Debatný klub mi priniesol do života nové poznatky a skúsenosti. Umožnil mi sa pozerať na veci inak a snažiť sa problémy pochopiť z viacerých strán. Naučil som sa lepšie komunikovať a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti a prezentovanie na verejnosti. Zároveň mi pomohol rozvinúť schopnosť kriticky myslieť. Viem si lepšie overiť zdroje a určiť hoaxy, bulvárne články atď. Túto schopnosť som si mal možnosť otestovať na olympiáde kritického myslenia, na ktorú sme sa pomocou debatného klubu mohli dobre pripraviť. Minulý víkend sme mali možnosť si zmerať naše schopnosti na turnaji Slovenskej debatnej asociácie, túto skúsenosť môžem hodnotiť iba pozitívne, či už kvôli milej komunite, ktorá nás tam čakala, alebo skúsenostiam, ktoré som dokázal nabrať za 2 dni.“ (Sebo“)

            Tento školský polrok nám ešte ostáva absolvovať školské kolo olympiády kritického myslenia no dúfam, že chuť pokračovať v debatách žiakom ostane aj do budúceho roka.

Ktokoľvek sa bude chcieť pridať je u nás vítaný.

Za debatný klub a diskusný krúžok p. uč. Stankovič

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA