Školské aktivity

Chemici a biológovia nezaháľajú

Chemici a biológovia nezaháľajú

Aj v tomto školskom roku pokračujeme so spoluprácou s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý našim žiakom poskytuje priestory svojich laboratórií. Cieľom našej poslednej návštevy bolo obohatiť si vedomosti v oblasti chémie či biológie, ktoré spočívali v dokazovaní prítomno...

Prednáška ASF

Prednáška ASF

18. decembra 2018 prednášali našim žiakom o možnostiach výmenných študijných pobytov predstavitelia jednej z najväčších agentúr ASF. Počas prednášky vystúpil aj študent Brecht z Belgicka, ktorý je na študijnom pobyte na Slovensku. Porozprával o rozdieloch v kultúrach oboch krajín a hlavne o vý...

Festival ruských filmov Mosfilm

Festival ruských filmov Mosfilm

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike prevzalo záštitu nad Festivalom ruských filmov, ktorý zavítal aj do nášho mesta. Dňa 12.12.2018 boli v kinosále Domu kultúry vo Vrbovom premietané štyri filmy v ruskom jazyku – dopoludnia pre žiakov základných škôl, večer pre širo...

Stredovek a Druhá svetová vojna

Stredovek a Druhá svetová vojna

Dňa 29. novembra 2018 sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili spoločenskovednej exkurzie Stredovek a Druhá svetová vojna. Žiaci navštívili na Zvolenskom zámku interaktívnu výstavu o stredovekej Európe. V duchu tejto výstavy sa venovali osobnosti franského panovníka, Karolovi Veľkému, uhorský...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 27. novembra 2018 sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 32 žiakov súťažiacich v štyroch kategóriách. Tu sú mená najlepších z nich: Kategória 2A 1. miesto Kosa Juraj (1.A) 2. miesto Šucha Róbert Ryan...

Prípravné novembrové kurzy

Prípravné novembrové kurzy

Pre dnešného mladého človeka nie je jednoduché správne si vybrať strednú školu. Internet, rodičia, psychológ, výchovný poradca, kamaráti – každý odporučí niečo iné. Tak ako sa vyznať v spleti informácií, keď ich je toľko? V sobotu 24. novembra 2018 sme otvorili dvere nášho gymnázia, aby d...

Facebook

Youtube kanál