Školské aktivity

Mladý digitálny Európan 2019

Mladý digitálny Európan 2019

15.05. 2019 sa 15 študentov našej školy už po druhýkrát zúčastnilo vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan.  Súťaž nadväzuje na veľmi obľúbenú súťaž Mladý Európan, ktorej sa niekoľko rokov pravidelne zúčastňujeme. Mladý digitálny Európan sa realizuje formou školského online testovania ...

Drogy NIE a trestnoprávna zodpovednosť

Drogy NIE a trestnoprávna zodpovednosť

30.5.2019 sa v triedach 2.BA a 1BA nášho gymnázia uskutočnili besedy s členmi policajného zboru Mestskej polície Piešťany. Preberanými témami boli drogy, porovnanie závažnosti drog a ich účinky. Prváci sa dozvedeli o trestnoprávnej zodpovednosti za svoje správanie. Na ...

Deň fascinácie rastlinami

Deň fascinácie rastlinami

Dňa 23.5.2019 sme sa zúčastnili akcie ,, Deň fascinácie rastlinami " v Centre výskumu rastlinnej výroby (CVRV) v Piešťanoch. Prechádzali sme rôznymi stanovišťami, kde pre nás boli prichystané zaujímavé ukážky a prednášky o rastlinkách vo viacerých smeroch. Všetko od kosenia kosou, liečivý...

Hrali sme kubb aj curling v zahraničí

Hrali sme kubb aj curling v zahraničí

  Každoročne sa výber vrbovských žiakov zo základnej školy a gymnázia zúčastňuje Mezinárodních závodú v netradičních sportech, ktoré organizuje naša partnerská škola vo Vítkove. Tentokrát sme sa spolu s Poliakmi a Čechmi stretli v Dávidovom Mlyne, niekoľko kilomet...

Koniec jednej éry – rozlúčka s maturantmi

Koniec jednej éry – rozlúčka s maturantmi

Deň 17. máj 2019 bol pre mnohých študentov našej školy plný spomienok, emócií a ďakovných slov. Študentskou hymnou sa začalo slávnostné ukončenie jednej éry – štúdia na našej škole našich maturantov. Srdečné a povzbudivé slová k náročným skúškam si študenti vypočuli nielen od riadite...

Báseň pre maturantov

Báseň pre maturantov

Verte, či neverte končíte v puberte, Magin bol iba most, čaká vás pravá dospelosť, radostí, beznádej, stres-rôzne časy boli, niektorí do práce, iní zas na školy, nie je to cieľ, je to len cesta, schody, kiež zvládnete všetko, čo život pod nohy hodí.   Autor básne: B. Mac...

Facebook

Youtube kanál