Mládež proti dezinformáciám

Mládež proti dezinformáciám

Len pred pár dňami naša škola opäť privítala na "domácej pôde" žiakov, ktorí sa zúčastnili projektu Erazmus+. Šlo o medzinárodný výmenný pobyt stredoškolskej mládeže v Čechách pod názvom „Younth vs. Disinfo“ alebo „Mládež proti dezinformáciám". Jeho hlavným cieľom bolo rozšíriť povedomie o kritickom myslení s dôrazom na potrebu uplatňovať ho zvlášť v dnešnej dobe. Tematicky zamerané workshopy "donútili" študentov preverovať si získané informácie a následne ich prezentovať publiku.

V neposlednom rade išlo aj o prepájanie kultúr. Každý podvečer sa niesol v znamení jednej zo šiestich krajín (Bulharsko, Turecko, Rumunsko, Macedónsko, Česká Republika, Ukrajina), pričom každá prezentovala svoje zvyklosti či tradície. Žiaci sa dozvedeli viac o politickej a informačnej scéne v zahraničí. Počas celého pobytu neustále využívali svoje schopnosti, či už v anglickom alebo ruskom jazyku. Žiaci našej školy ocenili svoju jazykovú výbavu, ale aj schopnosť prezentovať a odovzdať svoj postoj ostatným. Medzi krajinami, s ktorými projekt zdieľali, sa naozaj nestratili.

Výbornou správou je, že do projektu Erasmus+ sa môže prihlásiť aj jednotlivec. Môže overiť svoje jazykové znalosti aj schopnosť kriticky myslieť, čo je v mnohých prípadoch na nezaplatenie. Česká organizácia Mladoevropani.eu plánuje v budúcnosti vytvárať pre mladých aj ďalšie možnosti zúčastniť sa medzinárodných projektov, preto odporúčame túto platformu sledovať.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA