Školské aktivity

Олимпиада по русскому языку

Олимпиада по русскому языку

Олимпиада по русскому языку происходила 4-ого декабря 2018 года. Школьный тур состоялся в двух категориях " B-1"a "B-2".  Победители категории "В-1" Наталия Немчекова и "В-2" Генриета Колникова примут  участие в Олимпиаде региона. УДАЧИ!...

Chemici a biológovia nezaháľajú

Chemici a biológovia nezaháľajú

Aj v tomto školskom roku pokračujeme so spoluprácou s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý našim žiakom poskytuje priestory svojich laboratórií. Cieľom našej poslednej návštevy bolo obohatiť si vedomosti v oblasti chémie či biológie, ktoré spočívali v dokazovaní prítomno...

Prednáška ASF

Prednáška ASF

18. decembra 2018 prednášali našim žiakom o možnostiach výmenných študijných pobytov predstavitelia jednej z najväčších agentúr ASF. Počas prednášky vystúpil aj študent Brecht z Belgicka, ktorý je na študijnom pobyte na Slovensku. Porozprával o rozdieloch v kultúrach oboch krajín a hlavne o vý...

Festival ruských filmov Mosfilm

Festival ruských filmov Mosfilm

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike prevzalo záštitu nad Festivalom ruských filmov, ktorý zavítal aj do nášho mesta. Dňa 12.12.2018 boli v kinosále Domu kultúry vo Vrbovom premietané štyri filmy v ruskom jazyku – dopoludnia pre žiakov základných škôl, večer pre širo...

Stredovek a Druhá svetová vojna

Stredovek a Druhá svetová vojna

Dňa 29. novembra 2018 sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili spoločenskovednej exkurzie Stredovek a Druhá svetová vojna. Žiaci navštívili na Zvolenskom zámku interaktívnu výstavu o stredovekej Európe. V duchu tejto výstavy sa venovali osobnosti franského panovníka, Karolovi Veľkému, uhorský...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 27. novembra 2018 sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 32 žiakov súťažiacich v štyroch kategóriách. Tu sú mená najlepších z nich: Kategória 2A 1. miesto Kosa Juraj (1.A) 2. miesto Šucha Róbert Ryan...

Facebook

Youtube kanál