Školské aktivity

Zmeníme planétu alebo seba?

Zmeníme planétu alebo seba?

Ekotopfilm Životné prostredie a jeho zveľaďovanie alebo aspoň návrat k jeho kráse je v poslednom čase naozaj veľmi aktuálna téma. Netýka sa iba článkov pre odbornú verejnosť, ale naozaj každého jedného z nás. Hoci je naša škola označovaná ako Zelená škola, musíme sa ešte mnohému priučiť a ro...

Kam ďalej?

Kam ďalej?

Mať cieľ je dôležité, ale nestratiť ho je najdôležitejšie... Každoročne sa žiaci končiacich ročníkov zúčastňujú veľtrhu vysokých škôl – Gaudeamus, ktorý tento rok prebiehal v dňoch 24. - 26.9.2019 v bratislavskej Inchebe. Naozaj neskutočné množstvo odborov, fakúlt, zameraní, ktorými ...

Deň európskych športov

Deň európskych športov

Deň európskych športov organizovaný vo Vrbovom opäť netradične V mesiaci september už tradične Gymnázium J.B.Magina organizuje športovú akciu pre žiakov základných škôl z okresu Piešťany pri príležitosti Dňa európskych športov. Tentoraz akcia bola organizovaná dňa 20. septembra 2019 v&n...

KOŽaZ - kurz ochrany života a zdravia

KOŽaZ - kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 8.9. až 11.9. sa konal každoročný kurz ochrany života a zdravia - KOŽaZ (pamätníci na našej škole absolvovali podobný kurz pod názvom KOČaP), ktorého sa zúčastnili triedy 3.A a 3.BA.  V skorých ranných hodinách (čiže o 6:30) sa absolventi kurzu zhromaždi...

Príjemný úvod...

Príjemný úvod...

Druhý deň školského roka je u nás už niekoľko rokov spojený s veľmi peknou tradíciou – prváci a druháci vytvoria partiu na spoločnej opekačke. Včera sme sa vybrali do šesť kilometrov vzdialeného rekreačného strediska Dúbrava, ktoré nám ponúklo výborné prostredie – ihrisko na plážov...

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Posledný júnový piatok sme sa v aule školy slávnostne rozlúčili so školským rokom 2018/2019. Po štátnej hymne zaznel príhovor predsedu žiackej školskej rady Adama Kinzela, ktorý zhodnotil školský rok z pohľadu študentov. Riaditeľka školy Mgr. Henrieta Gromanová slávnostným príhovorom...

Facebook

Youtube kanál