SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Posledný júnový piatok sme sa v aule školy slávnostne rozlúčili so školským rokom 2023/2024.

Riaditeľka školy Mgr. Henrieta Gromanová slávnostným príhovorom vyzdvihla úspešné triedy, ktoré svojim vynikajúcim študijným priemerom reprezentovali naše gymnázium. Spomenula výnimočné úspechy našich troch študentov, ktorí vycestujú do Indie a zhodnotila výmenné a jazykové pobyty v zahraničí.

Prihovorila sa nám aj nová predsedníčka žiackej školskej rady Alexandra Kinzlová, ktorá zhodnotila školský rok z pohľadu študentov, poďakovala sa učiteľom za ich obetavú prácu a popriala všetkým pekné leto.

Štúdium v zahraničí nám priblížili Anetka a Zinka žiačky 3BA, ktoré sa nedávno vrátili zo svojich študijných pobytov. Zdôraznili, že to bola jedna z najlepších skúseností, ktorú študent môže zažiť. Okrem toho, že sa mohli vzdelávať v inom školskom prostredí a v cudzom jazyku, získali aj nové skúsenosti a rozšírili si svoje obzory. 

Nasledovalo oceňovanie a študenti si prebrali diplomy s vecnými cenami za výborný prospech, reprezentáciu školy a športové úspechy.

V prospechovej súťaži riaditeľka školy ocenila „skokanov“ roka – žiakov, ktorí si výrazne zlepšili svoje výchovno-vzdelávacie výsledky. Z jej rúk prebrali cenu tento rok dvaja „TOP absolventi školského roka 2023/2024“ Tomáš Cuľba a Matúš Mikulec.

Triedy 3BA a 3BB sa lúčili so svojimi triednymi učiteľkami. Pani učiteľka Hanka sa bude čoskoro venovať materským radostiam - želáme jej touto cestou veľa šťastia a radosti s novým prírastkom do rodiny. Pani učiteľka Ivetka nastupuje na zaslúžený dôchodok s tým, že sa s ňou nelúčime úplne – Nemecký jazyk bude v budúcom školskom roku odučený ešte aj v jej réžii.

Na záver zazneli poďakovania žiakom za ich úsilie pri reprezentácii našej školy, rodičom za ich podporu, pomoc pri realizovaní rôznych školských aktivít a zlepšovaní materiálno-technického vybavenia školy.

Do galérie prikladáme fotky z koncoročných výletov, ktorými si žiaci so svojimi triednymi učiteľmi spríjemnili posledné dni tohto škoslkého roka.

Prajeme Vám všetkým veľa oddychu, slnka a príjemné prežitie prázdnin!!!

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA