Školské aktivity

Kto by chcel žiť v štáte, kde sa nebude trestať vražda?

Kto by chcel žiť v štáte, kde sa nebude trestať vražda?

Kto by chcel žiť v štáte, kde sa prechod za hranice trestá smrťou? Prečo sme si počas komunizmu strážili hranice my a naši susedia ich nestrážili? Na koho sa môžeme vyhovoriť, že naša krajina nie je taká, akú by sme chceli? Kto za to môže? Čo sa stalo so sudcami a prokuráto...

Žiaci ruských bilingválnych tried sa spojili, aby originálne  oslávili sviatok sv. Mikuláša

Žiaci ruských bilingválnych tried sa spojili, aby originálne oslávili sviatok sv. Mikuláša

V tomto školskom roku sa oslavy sv. Mikuláša na Gymnáziu J. B. Magina niesli v netradičnom štýle. Gymnazisti z Vrbového privítali svojich rovesníkov z ruskej bilingválnej triedy z Banskej Štiavnice, aby si spoločne za prítomnosti predstaviteľov Ruského centra vedy a ...

Žiaci základných škôl nahliadli do každodenného života gymnazistov

Žiaci základných škôl nahliadli do každodenného života gymnazistov

Dňa 27.11. 2019 sme privítali žiakov základných škôl spolu s ich rodičmi na pôde našej školy. Počas dňa otvorených dverí mali návštevníci možnosť zažiť jeden deň v koži stredoškoláka. Prešli si hodiny cudzích jazykov, vyskúšali pokusy v laboratóriu, na hodinách fyziky, či matematiky si over...

Burza stredných škôl

Burza stredných škôl

Dňa 21.11. sa naša škola zúčastnila Burzy stredných škôl v Mestskej športovej hale v Trnave, ktorú organizoval Trnavský samosprávny kraj. Žiaci základných škôl tu mali možnosť pozrieť si, ako aj informovať sa o možnostiach štúdia na stredných školách v Trnavskom kraji. Naše...

Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 19.11. a 22.11. 2019 sa uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom jazyku, kde si žiaci preverili svoje zručnosti. Olympiády sa zúčastnilo dvanásť žiakov v kategórii 2C1, dvaja žiaci v kategórii 2C2, dvaja žiaci v kategórii 2A a traja žiaci v ka...

Úsmevné spomienky - už je to za nami...

Úsmevné spomienky - už je to za nami...

Stužková 5.BA - 2019   Dňa 8.11. 2019 sa v sále vo Vrbovom konala Stužková 5.BA triedy.  Tento večer bol slávnostným ukončením krásnych piatich rokov, ktoré táto trieda vydržala pohromade (bez toho, aby sa zabila J). Pozvanie, ktoré prebehlo v štýle Harryho Pottera pr...

Facebook

Youtube kanál