Školské aktivity

Žiaci ruských bilingválnych tried sa spojili, aby originálne  oslávili sviatok sv. Mikuláša

Žiaci ruských bilingválnych tried sa spojili, aby originálne oslávili sviatok sv. Mikuláša

V tomto školskom roku sa oslavy sv. Mikuláša na Gymnáziu J. B. Magina niesli v netradičnom štýle. Gymnazisti z Vrbového privítali svojich rovesníkov z ruskej bilingválnej triedy z Banskej Štiavnice, aby si spoločne za prítomnosti predstaviteľov Ruského centra vedy a ...

Žiaci základných škôl nahliadli do každodenného života gymnazistov

Žiaci základných škôl nahliadli do každodenného života gymnazistov

Dňa 27.11. 2019 sme privítali žiakov základných škôl spolu s ich rodičmi na pôde našej školy. Počas dňa otvorených dverí mali návštevníci možnosť zažiť jeden deň v koži stredoškoláka. Prešli si hodiny cudzích jazykov, vyskúšali pokusy v laboratóriu, na hodinách fyziky, či matematiky si over...

Burza stredných škôl

Burza stredných škôl

Dňa 21.11. sa naša škola zúčastnila Burzy stredných škôl v Mestskej športovej hale v Trnave, ktorú organizoval Trnavský samosprávny kraj. Žiaci základných škôl tu mali možnosť pozrieť si, ako aj informovať sa o možnostiach štúdia na stredných školách v Trnavskom kraji. Naše...

Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 19.11. a 22.11. 2019 sa uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom jazyku, kde si žiaci preverili svoje zručnosti. Olympiády sa zúčastnilo dvanásť žiakov v kategórii 2C1, dvaja žiaci v kategórii 2C2, dvaja žiaci v kategórii 2A a traja žiaci v ka...

Úsmevné spomienky - už je to za nami...

Úsmevné spomienky - už je to za nami...

Stužková 5.BA - 2019   Dňa 8.11. 2019 sa v sále vo Vrbovom konala Stužková 5.BA triedy.  Tento večer bol slávnostným ukončením krásnych piatich rokov, ktoré táto trieda vydržala pohromade (bez toho, aby sa zabila J). Pozvanie, ktoré prebehlo v štýle Harryho Pottera pr...

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

Dňa 11.11.2019 sa konalo online kolo 5. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie, ktorú organizuje Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila prvý krát. Súťažné úlohy online kola riešila trojica žiačok...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA