Školský výlet tretiakov

Školský výlet tretiakov

Naši tretiaci si posledný júnový týždeň spravili zájazd do hlavného mesta ČR.

Po prvýkrát sa nám podarilo v rámci týchto tried dostať do zahraničia – aj keď to bola „len“ Praha.

Študenti získali nové zážitky, videli všetky podstatné pamiatky Prahy vrátane Václavského námestia, Staroměstkého námestia, Karlovho mosta, Pražského hradu a vyhliadky na Petříne.

Mohli dokonale nasávať českú kultúru, tradície a vzhľadom k tomu, že Praha je multikultúrne mesto si mohli oprášiť aj svoje znalosti z ANJ.

Napriek problémom s cestovaním, kedy sme po ceste domov získali 180 minútové meškanie, napriek extrémnemu počasiu, si žiaci odnášajú spomienky a zážitky na celý život.

Ján Stankovič, Anastázia Kršňáková.
 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA