Aktívna žiacka školská rada

Aktívna žiacka školská rada

Aktívna žiacka školská rada

Začiatkom septembra sa stretli členovia žiackej školskej rady, aby sa dôkladne pripravili na tento školský rok.

Pod vedením koordinátorky ŽŠR Mgr. Tatiany Vavríkovej prerokovali jednotlivé body programu.  Na začiatku stretnutia prebehla voľba nového podpredsedu. Následne sa rozvinula diskusia ohľadom zmien v školskom poriadku, ktorý bol následne  odsúhlasený. Ďalej sa študenti venovali príprave študentského plesu.  V poslednej časti stretnutia študenti prerokovali plán práce na celý školský rok.  Všetci členovia sa aktívne zapájali do diskusií a pozorne počúvali návrhy svojich kolegov.

Je veľmi dôležité, aby sa študenti mohli aktívne zapájať do chodu školy a aby mali možnosť poukazovať na nedostatky, ale tiež vyzdvihnúť  pozitíva. Prostredníctvom zástupcov v aktívnej žiackej školskej rade môžu všetci študenti zasahovať do diania na škole a vyjadrovať svoje postoje, názory a nápady a tým prispievať k pozitívnym zmenám.

 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA