Žiacka rada

Schvaľovanie úprav v školskom poriadku

Schvaľovanie úprav v školskom poriadku

22.11.2017 sme ako ŽŠR opäť prezentovali záujmy svojich tried tak, že sme vyjadrovali názory k úpravam v školskom poriadku. Následne prebehlo hlasovaním jeho schvaľovanie.  Nový školský poriadok bude platný od 1.12.2017 a o zmenách vás bude informovať váš triedny učiteľ.  ...

Blížiace sa imatrikulácie prvákov 2017

Blížiace sa imatrikulácie prvákov 2017

Dňa 16.11.2017 sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnia imatrikulácie prvákov. Radosť, obavy, zmiešané pocity  z imatrikulačného dňa má isto každý prvák. Tretiaci, ktorí imatrikulácie organizujú sa spoločne so žiackou radou školy dohodli na tohtoročnej téme - retro štýl.  Prváci ...

Zisťujeme záujem o študentský ples 2018

Zisťujeme záujem o študentský ples 2018

V priestoroch gymnázia plánujeme usporiadať 9.2.2018 študentský ples. Momentálne zisťujeme približný záujem, a preto, ak máš záujem zúčastniť sa tejto akcie, tak sa nahlás predsedovi tvojej triedy do 16.11.2017. Táto akcia bude trvať od 19:00 - 1:00 hod. Vstupné pre žiako...

Stretnutie ŽŠR dňa 6.11.2017

Stretnutie ŽŠR dňa 6.11.2017

Dňa 6.11.2017 sme sa spoločne v rámci ŽŠR stretli a prediskutovali sme blížiace sa školské aktivity. Samozrejme, že sme nezabudli na blížiace sa imatrikulácie prvákov a už teraz usilovní tretiaci pracujú na programe pre našich prvákov tak, aby mali nezabudnuteľný zážitok. Ďalej pripravujeme štude...

Zasadnutie ŽŠR s novou pani riaditeľkou

Zasadnutie ŽŠR s novou pani riaditeľkou

11.10.2017 bol pre nás študentov ŽŠR deň D. Naše zasadnutie bolo neobvyklé tým, že sme sa stretli s novou pani riaditeľkou. Chystá sa toho naozaj veľa! Predkladali sme svoje návrhy a návrhy predkladala aj pani riaditeľka. V rámci našej školy by sa mal zvýšiť počet spoluprác so zahraničím. Nebadat...

Zástupcovia tried nášho gymnázia

Zástupcovia tried nášho gymnázia

Ako každý školský rok, tak aj teraz prebehlo hlasovanie o post predsedu v každej triede. Zvolení majú za úlohu prezentovať záujmy svojich tried priamo vedeniu školy, či ostatným predsedom s ktorými sa budeme danou problematikou zaoberať. Ak máte najaké návrhy alebo p...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA