Imatrikulácie Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom opäť v originálnom štýle

Imatrikulácie Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom opäť v originálnom štýle

Minulý októbrový týždeň si starší spolužiaci pre našich prvákov pripravili imatrikulácie v štýle Dia de los Muertos. O čo ide? Ide o farebný festival, ktorý oslavuje posmrtný život tých, ktorí opustili svet ľudí avšak vo veľmi veselom a farebnom štýle. A to bolo aj zámerom tohtoročných imatrikulácií. Preniesť túto netradičnú atmosféru pri prekonávaní rôznych disciplín, s cieľom patriť do cechu stredoškolákov.

A nebolo to vôbec ľahké, naši prváci museli v krátkom časovom limite zvládnuť v tímoch výzvy ako maľovanie kostry na tvár či marshmallowo-špagetovú architektúru a to všetko pod drobnohľadom „členov rodinného mexického klanu“. Našim šikovným prvákom sa to podarilo a tak sa po spoločnej prísahe stali oficiálnymi členmi našej gymnaziálnej rodiny. Samozrejme, ako už býva tradíciou nášho gymnázia bol tento jedinečný večer zavŕšený imatrikulačným plesom, ktorý opäť prekvapil skvelými tanečnými kreáciami nielen našich žiakov.

Touto cestou sa chceme poďakovať celému tímu žiackej školskej rady pod vedením Mgr. Vavríkovej a organizačnému tímu zloženého zo žiakov 3. ročníka.

Našim prvákom chceme zaželať, aby štúdium na našej škole splnilo ich očakávania a život stredoškoláka patril k obdobiu, na ktorý budú veľmi radi spomínať!!!

Vedenie školy

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA