Žiaci rozhodli, kam pôjdu peniaze z „parti“rozpočtu

Žiaci rozhodli, kam pôjdu peniaze z „parti“rozpočtu

Na našej škole sme sa tento rok zapojili už druhýkrát do participatívneho rozpočtu pre stredné školy a v septembri 2023 sme projekt úspešne ukončili.

Zapojením sa do projektu sme chceli využiť ponúknuté finančné prostriedky v súlade s potrebami žiakov, a tak sme im dali príležitosť zmeniť našu školu k lepšiemu. Vo februári 2023 si zástupcovia tried a žiaci prvých ročníkov zahrali hru „Nie je mesto ako mesto“, aby pochopili zmysel "parti" rozpočtu.

Celým procesom nás sprevádzala webová aplikácia zverejnená na stránke školy, kde sa mohla široká verejnosť oboznámiť s pravidlami, časovým harmonogramom a aj samotnými návrhmi "patri" projektu.

Najdlhší časový úsek venovali študenti predkladaniu návrhov, ktoré mali byť zamerané na zlepšenie klímy v škole. Na workshopoch žiaci následne diskutovali o nápadoch, prezentovali svoje návrhy a dotvárali rozpočet pre navrhnuté projekty. Začiatkom apríla 2023 vedenie školy v spolupráci so Žiackou školskou radou a koordinátormi "parti" rozpočtu rozhodlo, ktoré projekty postúpia do hlasovania. Projekty boli detailne prepracované a finančné prostriedky efektívne využité na spríjemnenie pobytu v aule školy, skvalitnenie výučby anglického jazyka a zvýšenie bezpečia na škole. Kampaň postupujúcich projektov prebiehala na sociálnych sieťach a aj v interiéri školy. Autori návrhov prostredníctvom plagátov a priameho ovplyvňovania bojovali za každý hlas. Študenti a vyučujúci použili jedinečné kódy na vstup do "parti" aplikácie a mali možnosť koncom apríla zahlasovať za vysnívaný projekt. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov a pedagogických zamestnancov.

Medzi víťazné projekty sa hlasmi prebojovali: Zábava a relax v aule, Kútik na obedy,  Jazyková odborná učebňa a Schránka pomoci. Obdržali sme finančné prostriedky na realizáciu projektov v hodnote 1000€.

4. mája 2023 riaditeľka školy Mgr. Henrieta Gromanová slávnostne vyhlásila výsledky, ocenila autorov víťazných projektov a poďakovala im za zapojenie sa do "patri" projektu.

Realizácia niektorých projektov v sebe zahŕňala nákup navrhnutého tovaru a jeho následnú inštaláciu. Svoje miesto v aule školy tak získali stolný futbal,  šachový a obedový kútik. Jazykovú učebňu dekorovali žiačky 1.BB triedy až po celkovej obnove farebného podkladu.  Schránka dôvery bola nainštalovaná a začala plniť svoju funkciu už začiatkom septembra 2023.

Veríme, že vytvorenie ďalších možností na relax a oddych v aule, vynovením anglickej učebne a zriadením schránky dôvery sme opäť spríjemnili žiakom pobyt na "Malej" škole, ktorá im umožňuje vykonávať "Veľké" veci.

Mgr. Zuzana Koišová, koordinátorka Participatívneho rozpočtu

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA