Ďakujeme, boli ste skvelí !

Ďakujeme, boli ste skvelí !

18. mája sa žiaci maturitných ročníkov lúčili s našou školou. Mladší žiaci pripravili krátky program na rozlúčku. Pani riaditeľka a pani zástupkyňa ocenili žiakov, ktorí počas štúdia dosiahli výnimočné úspechy v študijných a športových výsledkoch alebo reprezentovali gymnázium v rôznych súťažiach.
Maturanti sa ešte pred akademickým týždňom rozlúčili so svojimi triednymi učiteľmi a odobrali sa naberať posledné chýbajúce vedomosti.

Facebook

Youtube kanál