Úspechy školy

Úspech v krajskom kole SOČ

Úspech v krajskom kole SOČ

Dňa 5. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Trnave. Študenti reprezentovali školu v nasledujúcich kategóriách: Matej Raab - Tvorba stolnej hry (okruh 1 – Problematika voľného času), Sabina Holovičová – Efektívne učenie (okruh 17 – P...

Z našich žiakov úspešní ekonómovia

Z našich žiakov úspešní ekonómovia

Žiačka nášho gymnázia Monika Sersenová bola ocenená Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) diplomom za umiestnenie sa v TOP 10 najlepších účastníkov krajského kola Ekonomickej olympiády v Trnavskom kraji.

Ocenenie župana

Ocenenie župana

Župan Trnavského samosprávneho kraja ocenňoval pedagógov za ich obetavú a prospešnú prácu učiteľa. Medzi ocenenými bola aj naša skvelá pedagogička Mgr. Zuzana Motyčková. K oceneniu jej gratulujeme a ďakujeme za výbornú prácu, ktorou pomáha našim žiakm dosahovať lepšie výsledky....

Finančná podpora vedeckého výskumu

Finančná podpora vedeckého výskumu

Naša študentka Dominika Pánska sa v spolupráci s Výskumných ústavom laboratórnej výroby v Piešťanoch už dlhšiu dobu venuje skúmaniu koncentrácie škodlivého syntetického aditíva E250 v bežne dostupných mäsových výrobkoch a jeho vplyvu na ľudský organizmus. Na pokračovanie a rozšírenie tohto výskumu d...

Naši žiaci prví v krajských kolách jazykových olympiád

Naši žiaci prví v krajských kolách jazykových olympiád

Matej Meššár a  Jeannette Žáková sa zúčastnili krajského kola jazykovej olympiády v Trnave. Matej Mešár sa už tradične umiestnil na prvom mieste v kategórii 2C1 v anglickom jazyku. Jeanette Žáková dosiahla presvedčivým výsledkom prvé miesto v kategórii B2 v ruskom jazyku. Obom gratulujeme!...

Ocenenie medailou Ľudovíta Štúra

Ocenenie medailou Ľudovíta Štúra

Za výnimočnú prezentáciu života a významu Štúrovcov pre slovenský národ bolo naše Gymnázium Jána Baltazára Magina ocenené Trnavským samosprávnym krajom pamätnou medailou TTSK, Rok Ľudovíta Štúra 200. výročie narodenia.

Facebook

Youtube kanál