Úspechy školy

Výnimočné úspechy žiaka Jozefa Hrdličku v medzinárodných dejepisných olympiádach a v kritickom myslení"

Výnimočné úspechy žiaka Jozefa Hrdličku v medzinárodných dejepisných olympiádach a v kritickom myslení"

Vo viacerých medzinárodných dejepisných olympiádach našu školu úspešne reprezentoval žiak 4. BB triedy Jozef Hrdlička. V troch dejepisných olympiádach – Cesta do dejín, Ochrancovia dejín, Kroky dejín sa umiestnil na krásnom 1. mieste. Účasť v medzinárodnej dejepisnej olympiáde si vyžadu...

Galéria tvorivého myslenia a umeleckého cítenia žiakov Gymnázia Jána Baltazára Magina

Galéria tvorivého myslenia a umeleckého cítenia žiakov Gymnázia Jána Baltazára Magina

Žiaci oboch bilingválnych sekcií vyhrávajú prvé miesta nielen v predmetových, jazykových, či športových súťažiach, olympiádach, alebo konkurzoch, ale zároveň úspešne reprezentujú našu školu aj v literárnej a umeleckej tvorbe. Dôkazom je úspešná reprezentácia žiačky 3. BB triedy Karolíny Danišovej...

Galéria úspešnosti našich žiakov v medzinárodných jazykových a predmetových olympiádach

Galéria úspešnosti našich žiakov v medzinárodných jazykových a predmetových olympiádach

V školskom roku 2022/2023 sa žiaci ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili niekoľkých medzinárodných jazykových a predmetových olympiád. V medzinárodnej predmetovej olympiáde projektu Infourok našu školu úspešne reprezentovali žiaci 2. BB triedy, ktorí získali krásne prvé, druhé a&nb...

Medzi najúspešnejšími aj žiaci Gymnázia J.B.MAGINA Vrbové

Medzi najúspešnejšími aj žiaci Gymnázia J.B.MAGINA Vrbové

Dňa 21.11.2022 sa v krásnych priestoroch Zrkadlovej sály Divadla J. Palárika v Trnave konalo oceňovanie najúspešnejších žiakov v Trnavskom samosprávnom kraji. Išlo o skupinu žiakov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku získali vo vedomostných a športových súťažiach významné umiestnenia celoslove...

Úspešná reprezentácia na medzinárodnej olympiáde z dejín Ruska - Kroky histórie

Úspešná reprezentácia na medzinárodnej olympiáde z dejín Ruska - Kroky histórie

Žiaci našej školy, Petronela Marčeková (3.BB), Aleksandra Bajzíková (4.BB) a Jozef Hrdlička (4.BB) sa prvýkrát zapojili do medzinárodnej olympiády z dejín Ruska cez online platformu svetolympiád. Všetci traja sa umiestnili na krásnom 1. mieste v kategórii stredných škôl. Za úspe...

Úspechy našich žiakov - INFOUROK jesenná sezóna 2021

Úspechy našich žiakov - INFOUROK jesenná sezóna 2021

Úspechy našich žiakov - ruštinárov na medzinárodnej olympiáde INFOUROK jesenná sezóna 2021. Žiaci z 3BB triedy ruskej bilingválnej sekcie - Jozef Hrdlička, Aleksandra Bajzíková, Emma Obuchová, Barbora Sotoňáková a Alojz Blahovec sa v mesiaci november zúčastnili medzinárodnej olympiády v ruskom ja...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA