Úspechy školy

Naši žiaci prví v krajských kolách jazykových olympiád

Naši žiaci prví v krajských kolách jazykových olympiád

Matej Meššár a  Jeannette Žáková sa zúčastnili krajského kola jazykovej olympiády v Trnave. Matej Mešár sa už tradične umiestnil na prvom mieste v kategórii 2C1 v anglickom jazyku. Jeanette Žáková dosiahla presvedčivým výsledkom prvé miesto v kategórii B2 v ruskom jazyku. Obom gratulujeme!...

Ocenenie medailou Ľudovíta Štúra

Ocenenie medailou Ľudovíta Štúra

Za výnimočnú prezentáciu života a významu Štúrovcov pre slovenský národ bolo naše Gymnázium Jána Baltazára Magina ocenené Trnavským samosprávnym krajom pamätnou medailou TTSK, Rok Ľudovíta Štúra 200. výročie narodenia.

Naše študentky ocenila primátorka mesta Vrbové

Naše študentky ocenila primátorka mesta Vrbové

Dňa 18. mája 2017 ocenila pani primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová tri žiačky gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom za vynikajúce študijné výsledky. Monika Jakábová, Noemi Kuliková a Daniela Olejníková patria medzi prvých maturantov bilingválneho štúdia, ktorí v tomto školskom roku ukon...

Študenti vrbovského gymnázia predviedli slovenský um v Amerike

Študenti vrbovského gymnázia predviedli slovenský um v Amerike

Naši študenti Filip Tomáška a Adrián Páleš sa so svojim nápadom dostávajú čoraz ďalej. Ich bezkontaktná nabíjačka RIDELO bola predstavená v Spojených štátoch amerických na súťaži I-SWEEP v Houstone, štát Texas. Chalani získali výnimočné tretie miesto.

Riadna nádielka úspechu

Riadna nádielka úspechu

Posledných pár týždňov zapĺňali články o úspechoch našich študentiek Kataríny Hajduovej a Beáty Kubalákovej webovú stránku školy ako aj našu facebookovú stránku. Študentky v rámci projektu Enersol vypracovali plán zateplenia budovy nášho gymnázia. Ich práca s názvom Návrat k zeleným koreňom postúpi...

1. miesto dievčat v okresnom kole vo florbale

1. miesto dievčat v okresnom kole vo florbale

Facebook

Youtube kanál