Úspechy školy

Gymnázium J. B. Magina sa stalo inovatívnou školou roka 2022/23

Gymnázium J. B. Magina sa stalo inovatívnou školou roka 2022/23

V tomto školskom roku sa naša škola rozhodla zapojiť do projektu INOŠKOLA. Prečo? Jednoducho sme chceli zistiť, či aj tá naša „Malá škola“ môže byť začlenená medzi školy inovatívne - teda tie, ktoré pomáhajú vzdelávaním na škole rozvíjať u žiakov kreatívne myslenie, leadership, prácu s&...

Medzi najúspešnejšími aj žiaci Gymnázia J.B.MAGINA Vrbové

Medzi najúspešnejšími aj žiaci Gymnázia J.B.MAGINA Vrbové

Dňa 21.11.2022 sa v krásnych priestoroch Zrkadlovej sály Divadla J. Palárika v Trnave konalo oceňovanie najúspešnejších žiakov v Trnavskom samosprávnom kraji. Išlo o skupinu žiakov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku získali vo vedomostných a športových súťažiach významné umiestnenia celoslove...

Úspešná reprezentácia na medzinárodnej olympiáde z dejín Ruska - Kroky histórie

Úspešná reprezentácia na medzinárodnej olympiáde z dejín Ruska - Kroky histórie

Žiaci našej školy, Petronela Marčeková (3.BB), Aleksandra Bajzíková (4.BB) a Jozef Hrdlička (4.BB) sa prvýkrát zapojili do medzinárodnej olympiády z dejín Ruska cez online platformu svetolympiád. Všetci traja sa umiestnili na krásnom 1. mieste v kategórii stredných škôl. Za úspe...

Úspechy našich žiakov - INFOUROK jesenná sezóna 2021

Úspechy našich žiakov - INFOUROK jesenná sezóna 2021

Úspechy našich žiakov - ruštinárov na medzinárodnej olympiáde INFOUROK jesenná sezóna 2021. Žiaci z 3BB triedy ruskej bilingválnej sekcie - Jozef Hrdlička, Aleksandra Bajzíková, Emma Obuchová, Barbora Sotoňáková a Alojz Blahovec sa v mesiaci november zúčastnili medzinárodnej olympiády v ruskom ja...

Župné štipendium aj pre našu žiačku

Župné štipendium aj pre našu žiačku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. novembra) trnavská župa tradične udeľuje žiakom stredných škôl vo svojej pôsobnosti štipendiá za mimoriadne výsledky v športových a vedomostných súťažiach. V roku 2021 Trnavský samosprávny kraj odmenil 20 študentov župných stredných škôl za mim...

Ako sa stanete ÚSPEŠNÍ riešitelia BARS?!

Ako sa stanete ÚSPEŠNÍ riešitelia BARS?!

V tomto školskom roku sa skupina našich odvážnych študentov pustila do nového, pre našu školu neznámeho projektu BARS. Počas 4 mesiacov sa pripravovali, riešili rôzne kreatívne úlohy a vypracovali prácu aj online lekárničku. Získali titul ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ - nakoľko ich ...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA