Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v RUSKOM jazyku
Oznamy Pridané: 17. máj 2024

Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v RUSKOM jazyku

PORADIE UCHÁDZAČOV

prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ruskom jazyku v školskom roku 2024/2025

V prípade prijatých uchádzačov termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium v SŠ je najneskôr do 22. mája 2024. 

Potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva cez Edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na adresu SŠ, príp. do el. schránky školy.

PRIJATÍ UCHÁDZAČI

Kód Body Poradie
SK18O 216 1
FR28K 213 2
AE14R 207 3
FT40G 202 4
DP57N 198 5
VF74H 193 6
TI67I 186 7
YN02X 183 8
GF30M 180 9
AB35I 179 10
IH84G 177 11
PS66A 176 12
UJ86U 175 13
RB07M 172 14
SM22I 170 15
HO73X 167 16
GA57W 166 17
RQ20C 164 18
AI20E 163 19
KO90F 153 20


Všetci uchádzači vykonali prijímaciu skúšku úspešne.

Vzhľadom na naplnenie počtu miest do 1. ročníka v prvom kole Prijímacej skúšky škola nebude vyhlasovať II. kolo.

NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI

Kód Body Poradie
BX16S 150 21
RV08D 149 22
DE13T 147 23
BZ38B 130 24
WE48T 112 25
CT77R 89 25

Všetci uchádzači vykonali prijímaciu skúšku úspešne.

Vzhľadom na naplnenie počtu miest do 1. ročníka v prvom kole Prijímacej skúšky škola nebude vyhlasovať II. kolo.

Vrbové, 17.mája 2024

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA