Škola, ktorá mení svet

Spojil nás balet

Spojil nás balet

Milan Rastislav Štefánik – meno, ktoré je v tomto roku skloňované viac ako inokedy. Dôvodom je sté výročie jeho smrti. Aj preto nám Dom umenia v Piešťanoch sprostredkoval nádherné baletné predstavenie Ondrej Šotha: M.R. Štefánik. A my sme v rámci projektu Škola, ktorá mení svet,...

Návrh sme si vyrobili sami!!!

Návrh sme si vyrobili sami!!!

V rámci aktívneho občianstva sme na triednickej hodine dňa 16.09.2019 vypracovali plán skrášlenia našej triedy. Žiaci sa rozdelili do troch skupín, prvá skupina vypracovala návrh maľby na stenu, druhá skupina vyhľadala na internete farby a tapety tretia skupina pripravila cenový návrh n...

Aktívna žiacka školská rada

Aktívna žiacka školská rada

Aktívna žiacka školská rada Začiatkom septembra sa stretli členovia žiackej školskej rady, aby sa dôkladne pripravili na tento školský rok. Pod vedením koordinátorky ŽŠR Mgr. Tatiany Vavríkovej prerokovali jednotlivé body programu.  Na začiatku stretnutia prebehla voľba nového podpredsedu...

Biela pastelka

Biela pastelka

Mesto Vrbové a žiaci Gymnázia J.B.Magina pomáhajú nevidiacim a slabozrakým V dňoch 19.9. a 20.9.2019 žiaci Gymnázia J.B.Magina, Vrbové sa rozbehli do ulíc a škôl nášho mesta, aby pomohli zrealizovať verejnú zbierku „Biela pastelka“. Únia slabozrakých a nevid...

Deň slnečníc

Deň slnečníc

Dňa 14.5.2019 sa naša škola zapojila do "Dňa slnečníc" ktorý organizuje Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM). Deň slnečníc bol spojený s rozdávaním brožúr - zvyšovaním povedomia o chorobe scleróza multiplex. Žiaci aj zamestnanci školy sa zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky. Skleróza mu...

DEŇ NARCISOV

DEŇ NARCISOV

11.4.2019 sa študentky 3.A triedy zapojili do dobrovoľnej zbierky na pomoc onkologicky chorým. Liga proti rakovine aj tento oslovila našu školu. Ráno sme sa preto mohli vydať v žltých tričkách s pokladničkou po triedach gymnázia a uliciach mesta. Drobnými žltými kvietkami sme vyzdobil...

Facebook

Youtube kanál