Škola, ktorá mení svet

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

Dňa 7. februára 2019 sa naše študentky 4. BA triedy Beáta Macejková a Katarína Kizeková zúčastnili Krajského kola olympiády ľudských práv, ktorá sa prvýkrát konala na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Súťaž otvorila riaditeľka gymnázia Miroslava Hanková a primátor mesta Piešťany Peter...

Červená krakatica uchopila chápadlami aj nás

Červená krakatica uchopila chápadlami aj nás

Zamestnanci našej školy sa zapojil do projektu Červenej krakatice a pred Vianocami úspešne ukončili všetkých 40 úloh. Červená krakatica nám ako poďakovanie venovala obrázok, ktorého inšpiráciou boli zúčastnení učitelia a nepedagogickí pracovníci školy.

Srdce na dlani

Srdce na dlani

V predvečer Medzinárodného dňa dobrovoľníctva sa v Koncertnej sieni VŠMU Dvorana v Bratislave konal slávnostný večer venovaný ľuďom, ktorí svojou aktivitou, energiou a životným postojom pozitívne vplývajú na rozvoj života jednotlivcov, komunít i celej spoločnosti. V&nbs...

Vzdelávajú sa aj učitelia

Vzdelávajú sa aj učitelia

V dňoch 24.10. - 25.10.2018 sa naši učitelia zúčastnili akreditovaného vzdelávania: Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese. Pre svojich žiakov sa naučili pripraviť využitím programu MINDMAPLE myšlienkovú mapu, ktorá je vynikajúcou pomôckou pri vyučovaní, pričom jej používanie je prínosné na ...

Škola, ktorá mení svet

Škola, ktorá mení svet

V nasledujúcich dvoch rokoch sa naša škola zapojí do interaktívneho programu „Škola, ktorá mení svet“. Je to zážitkový program pre učiteľov, žiakov a rodičov,  ktorý získal označenie príklad dobrej praxe vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Program aktívne prepája  form...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA