Protispoločenská činnosť

V zmysle novely Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v prípadoch podozrenia protispoločenskej činnosti  písomné oznámenie  sa  podáva zodpovednej osobe p. E. Vatrtovej alebo do podateľne Gymnázia Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03  Vrbové, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Viac informácií o oznamovateľoch, postupe prijímania a preverovania oznámenia, odvetných opatreniach a podmienkach poskytnutia ochrany: Smernica č. 4/2020 o vnútornom systéme preverovania oznámení