Pedagogickí zamestnanci

 

 

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG riaditeľka školy
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF, PSE zástupkyňa riaditeľky
Bo Mgr. Milena Bobáňová RUJ, KCJ
Ce Mgr. Jana Čelínová AJG
  Bc. Barbra Carrington zahraničná lektorka AJG
Fu Mgr. Dáša Fuljerová AJG, PWJ, KAJ, AKO, UKL
Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, CVM, BIO, UKL
Ja Mgr. Miroslava Jamrichová AJG, OLA, ANX, KAJ
Jm Mgr. Martin Jančiček MAT, TEV
Jk Mgr. Andrej Janoťák AJG, ASE, RAK, DEJ, KAJ
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová ESI, ANX, ASE, AJG, AAA
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, SED, TEV
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, PIE
Kr PaedDr. Ján Kravárik TEV
Ka Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF
La Mgr. Jana Láfová SJL, NEJ
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, SEB, SEC
Mo Mgr. Zuzana Motyčková AJG, BSE, ECO, UKL
Ki Mgr. Mária Kičinová BIO, INF
Pu Mgr. Hana Puváková NBV, SJL, UKL
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, LIS, ESI, OBN
Vz Mgr. Zuzana Vatrtová FRJ, PSY, ETA, UAK, PYE, UKL
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN, DEJ