Úspechy školy

Z našich žiakov úspešní ekonómovia

Z našich žiakov úspešní ekonómovia

Žiačka nášho gymnázia Monika Sersenová bola ocenená Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) diplomom za umiestnenie sa v TOP 10 najlepších účastníkov krajského kola Ekonomickej olympiády v Trnavskom kraji.

Ocenenie župana

Ocenenie župana

Župan Trnavského samosprávneho kraja ocenňoval pedagógov za ich obetavú a prospešnú prácu učiteľa. Medzi ocenenými bola aj naša skvelá pedagogička Mgr. Zuzana Motyčková. K oceneniu jej gratulujeme a ďakujeme za výbornú prácu, ktorou pomáha našim žiakm dosahovať lepšie výsledky....

Finančná podpora vedeckého výskumu

Finančná podpora vedeckého výskumu

Naša študentka Dominika Pánska sa v spolupráci s Výskumných ústavom laboratórnej výroby v Piešťanoch už dlhšiu dobu venuje skúmaniu koncentrácie škodlivého syntetického aditíva E250 v bežne dostupných mäsových výrobkoch a jeho vplyvu na ľudský organizmus. Na pokračovanie a rozšírenie tohto výskumu d...

Naši žiaci prví v krajských kolách jazykových olympiád

Naši žiaci prví v krajských kolách jazykových olympiád

Matej Meššár a  Jeannette Žáková sa zúčastnili krajského kola jazykovej olympiády v Trnave. Matej Mešár sa už tradične umiestnil na prvom mieste v kategórii 2C1 v anglickom jazyku. Jeanette Žáková dosiahla presvedčivým výsledkom prvé miesto v kategórii B2 v ruskom jazyku. Obom gratulujeme!...

Ocenenie medailou Ľudovíta Štúra

Ocenenie medailou Ľudovíta Štúra

Za výnimočnú prezentáciu života a významu Štúrovcov pre slovenský národ bolo naše Gymnázium Jána Baltazára Magina ocenené Trnavským samosprávnym krajom pamätnou medailou TTSK, Rok Ľudovíta Štúra 200. výročie narodenia.

Naše študentky ocenila primátorka mesta Vrbové

Naše študentky ocenila primátorka mesta Vrbové

Dňa 18. mája 2017 ocenila pani primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová tri žiačky gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom za vynikajúce študijné výsledky. Monika Jakábová, Noemi Kuliková a Daniela Olejníková patria medzi prvých maturantov bilingválneho štúdia, ktorí v tomto školskom roku ukon...

Facebook

Youtube kanál