Úspechy školy

Výsledky Krajského kola olympiády v Anglickom jazyku v Trnave

Výsledky Krajského kola olympiády v Anglickom jazyku v Trnave

Dňa 3.2.2014 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády v Anglickom jazyku v Trnave, kde nás úspešne reprezentoval žiak prvého ročníka bilingválnej sekcie Matej Mešár. Obsadil druhé miesto s veľmi tesným rozdielom k prvému miestu. K tomuto výsledku mu srdečne blahoželáme.

Udelenie pamätnej medaily TTSK Cyril a Metod 1150. výročie príchodu vierozvestcov 2013 PaedDr. Ing. Františkovi Glosovi, PhD.

Udelenie pamätnej medaily TTSK Cyril a Metod 1150. výročie príchodu vierozvestcov 2013 PaedDr. Ing. Františkovi Glosovi, PhD.

Krajské kolo SOČ 2013

Krajské kolo SOČ 2013

Krajské kolo 35. ročníka SOČ prebehlo dňa 5.4.2013 v SOŠ v Rakoviciach, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. 2. miesto v odbore Psychológia, pedagogika a sociológia získala s prácou „Načo som tu?“ Andrea Čavojská z 2A. 2. miesto v odbore História, filozofia, politológia a právne vedy získala s prá...

Udelenie diplomu Gymnáziu J. B. Magina Vrbové

Udelenie diplomu Gymnáziu J. B. Magina Vrbové

Udelenie pamätného listu p. Anne Masarechovej

Udelenie pamätného listu p. Anne Masarechovej

Udelenie pamätného listu študentke Gabriele Žitňanskej

Udelenie pamätného listu študentke Gabriele Žitňanskej

Facebook

Youtube kanál