Úspechy školy

Ocenenie Ing. Jany Filanovej mestom Vrbové

Ocenenie Ing. Jany Filanovej mestom Vrbové

Výsledky Krajského kola olympiády v Anglickom jazyku v Trnave

Výsledky Krajského kola olympiády v Anglickom jazyku v Trnave

Dňa 3.2.2014 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády v Anglickom jazyku v Trnave, kde nás úspešne reprezentoval žiak prvého ročníka bilingválnej sekcie Matej Mešár. Obsadil druhé miesto s veľmi tesným rozdielom k prvému miestu. K tomuto výsledku mu srdečne blahoželáme.

Udelenie pamätnej medaily TTSK Cyril a Metod 1150. výročie príchodu vierozvestcov 2013 PaedDr. Ing. Františkovi Glosovi, PhD.

Udelenie pamätnej medaily TTSK Cyril a Metod 1150. výročie príchodu vierozvestcov 2013 PaedDr. Ing. Františkovi Glosovi, PhD.

Krajské kolo SOČ 2013

Krajské kolo SOČ 2013

Krajské kolo 35. ročníka SOČ prebehlo dňa 5.4.2013 v SOŠ v Rakoviciach, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. 2. miesto v odbore Psychológia, pedagogika a sociológia získala s prácou „Načo som tu?“ Andrea Čavojská z 2A. 2. miesto v odbore História, filozofia, politológia a právne vedy získala s prá...

Udelenie diplomu Gymnáziu J. B. Magina Vrbové

Udelenie diplomu Gymnáziu J. B. Magina Vrbové

Udelenie pamätného listu p. Anne Masarechovej

Udelenie pamätného listu p. Anne Masarechovej

Facebook

Youtube kanál