Úspechy školy

Oceňovanie našich žiakov mestom Vrbové

Oceňovanie našich žiakov mestom Vrbové

17.6.2014 sa v priestoroch Kúrie Beňovského uskutočnilo oceňovanie našich žiakov mestom Vrbové za mimoškolské aktivity v školskom roku 2013/2014. Ocenenia si z rúk primátora prevzali: Matej Mešár, 1.BB, 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, kategória 1C, zodpovedný pedagóg.: Mgr...

Matúš Godál víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády

Matúš Godál víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády

Dňa 1. apríla 2014 sa v priestoroch Gymnázia Laca Novomeského v Senici uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády stredných škôl. Náš študent Matúš Godál dosiahol vynikajúci úspech, keď zvíťazil v kategórii „A“ s počtom bodov 66,5. Matúš tak postúpil na celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády v ...

Využitie darov prírody pri každodennom šetrení

Využitie darov prírody pri každodennom šetrení

Využitie darov prírody pri každodennom šetrení. Pod týmto názvom sa so svojou prácou zapojili do súťaže Enersol žiaci z Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom. Denisa Masárová, Veronika Gacková, Simona Tremková a Filip Tomáška pod vedením Mgr. Andrey Michálkovej vypracovali projekt, s ktorým sa stali v t...

Gymnazisti opäť uspeli v Stredoškolskej odbornej činnosti

Gymnazisti opäť uspeli v Stredoškolskej odbornej činnosti

Krajské kolo súťažnej prehliadky SOČ sa konalo 4. apríla 2014 v priestoroch Strednej odbornej školy v Hlohovci. Prehliadka šikovnosti a umu je každoročne príležitosťou prezentovať schopnosti a záujmy stredoškolákov. Tento rok sa krajského kola súťaže zúčastnilo 14 študentov Gymnázia J. B. Magina vo ...

Ocenenie Mgr. Pavla Koiša Trnavským samosprávnym krajom

Ocenenie Mgr. Pavla Koiša Trnavským samosprávnym krajom

Ocenenie Ing. Jany Filanovej mestom Vrbové

Ocenenie Ing. Jany Filanovej mestom Vrbové

Facebook

Youtube kanál