Úspechy školy

Krajské kolo súťaže Enersol

Krajské kolo súťaže Enersol

Dňa 18.3.2016 sa konalo krajské kolo súťaže Enersol, do ktorej sa naša škola pravidelne zapája. V tomto školskom roku sme sa zapojili do hlavnej kategórie s prácou s názvom Nero. Naši študenti Adrián Páleš a Matej Mešár pod vedením Mgr. Andrey Michalkovej v tejto práci poprepájali poznatky získané z...

Úspech Mateja Mešára na olympiáde z Anglického jazyka

Úspech Mateja Mešára na olympiáde z Anglického jazyka

Náš šikovný študent tretieho ročníka sa umiestnil na prvom mieste v krajskom kole Olympiády z Anglického jazyka, za čo mu srdečne blahoželáme.

Pochvala od rektora z univerzity VŠEM

Pochvala od rektora z univerzity VŠEM

Naši žiaci - Adrián Páleš a Filip Tomáška sa zapojili do projektu StartUp na českej univerzite VŠEM. So svojím projektom s názvom Ridelo zaujali odbornú komisiu, s ktorou budú i naďalej spolupracovať a získali pochvalu aj od rektora univerzity.

Naše gymnázium získalo ocenenie Škola roka

Naše gymnázium získalo ocenenie Škola roka

Krajské kolo v súťaži Enersol

Krajské kolo v súťaži Enersol

Dňa 20.3.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola súťaže Enersol. Je to súťaž, ktorá sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi energie a jej realizátori sa snažia hľadať riešenia, ktoré by viedli k ich intenzívnejšiemu využívaniu. V hlavnej kategórii žiaci Veronika Gacková a Filip Tomáška prezento...

Úspech žiakov v Stredoškolskej odbornej činnosti

Úspech žiakov v Stredoškolskej odbornej činnosti

Tak ako každý rok, i tento raz sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili krajského kola súťaže SOČ, ktoré sa tento rok konalo v Dunajskej Strede. Svoje prezentačné schopnosti malo príležitosť predviesť 10 žiakov, z ktorých sa šiestim podarilo umiestniť na prvých dvoch miestach a postúpili tak i do celoslov...

Facebook

Youtube kanál