Úspechy školy

Celoslovenské kolo súťaže Enersol

Celoslovenské kolo súťaže Enersol

V dňoch 12-13.4.2016 sa na SOŠ v Senici konalo celoslovenské kolo súťaže Enersol. Do súťaže sa zapojilo všetkých osem krajov. S prácou nazvanou Nero sme skončili v hlavnej kategórii na krásnom treťom mieste a tým získali postup do medzinárodného kola! V dňoch 14-15.4.2016 nás naši žiaci Adrián Páleš...

Krajské kolo súťaže Enersol

Krajské kolo súťaže Enersol

Dňa 18.3.2016 sa konalo krajské kolo súťaže Enersol, do ktorej sa naša škola pravidelne zapája. V tomto školskom roku sme sa zapojili do hlavnej kategórie s prácou s názvom Nero. Naši študenti Adrián Páleš a Matej Mešár pod vedením Mgr. Andrey Michalkovej v tejto práci poprepájali poznatky získané z...

Úspech Mateja Mešára na olympiáde z Anglického jazyka

Úspech Mateja Mešára na olympiáde z Anglického jazyka

Náš šikovný študent tretieho ročníka sa umiestnil na prvom mieste v krajskom kole Olympiády z Anglického jazyka, za čo mu srdečne blahoželáme.

Pochvala od rektora z univerzity VŠEM

Pochvala od rektora z univerzity VŠEM

Naši žiaci - Adrián Páleš a Filip Tomáška sa zapojili do projektu StartUp na českej univerzite VŠEM. So svojím projektom s názvom Ridelo zaujali odbornú komisiu, s ktorou budú i naďalej spolupracovať a získali pochvalu aj od rektora univerzity.

Naše gymnázium získalo ocenenie Škola roka

Naše gymnázium získalo ocenenie Škola roka

Krajské kolo v súťaži Enersol

Krajské kolo v súťaži Enersol

Dňa 20.3.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola súťaže Enersol. Je to súťaž, ktorá sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi energie a jej realizátori sa snažia hľadať riešenia, ktoré by viedli k ich intenzívnejšiemu využívaniu. V hlavnej kategórii žiaci Veronika Gacková a Filip Tomáška prezento...

Facebook

Youtube kanál