Úspechy školy

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda

Dňa 24.3.2017 sa študenti Agáta Piešťanská, Milan Mišík a Jozef Guláš zúčastnili krajského kola geografickej olympiády v Trnave. Najúspešnejším riešiteľom spomedzi nich bol Jozef Guláš, ktorému srdečne gratulujeme. Všetkým trom ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy.

Úspešný Matej Mešár

Úspešný Matej Mešár

Náš študent Matej Mešár, ktorý sa zo školského kola  olympiády v anglickom jazyku v kategórii C1 prebojoval do krajského kola, kde sa umiestnil na krásnom prvom mieste a to mu zaručilo postup do celoslovenského kola. Tu opäť zožal za svoju prácu úspech a porota ho vyhodnotila ako najlepšieho sú...

Prvé miesto v súťaži Enersol

Prvé miesto v súťaži Enersol

S prácou s názvom "Návrat k zeleným koreňom" sa zapojili naše žiačky Hajduová Katarína a Kubaláková Beata do súťaže Enersol. Dňa 24.3.2017 sa konalo krajské kolo súťaže, ktorá sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi. Naše žiačky pod vedením Mgr. Michalkovej vypracovali projekt, kde predstavili jeden z najn...

Gymnazisti do Ameriky

Gymnazisti do Ameriky

Žiaci 5. a 4. ročníka Gymnázia J.B. Magina, Filip Tomáška a Adrián Páleš sa zúčastnili krajského kola súťaže Festival vedy a techniky so svojím projektom Ridelo - bezkontaktná cyklo-nabíjačka pre prenosné zariadenia. Sami predstavili svoj projekt takto: „Predtým sme používali staré dynamo, ale po n...

Úspechy našich žiakov v Stredoškolskej odbornej činnosti

Úspechy našich žiakov v Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 8.apríla 2016 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Trnave konalo krajské kolo 38. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Každoročne sa do tejto súťaže zapájajú aj študenti našej školy. V tomto školskom roku boli zo školskej vedeckej konferencie, ktorá prebieha pravidelne na na...

Celoslovenské kolo súťaže Enersol

Celoslovenské kolo súťaže Enersol

V dňoch 12-13.4.2016 sa na SOŠ v Senici konalo celoslovenské kolo súťaže Enersol. Do súťaže sa zapojilo všetkých osem krajov. S prácou nazvanou Nero sme skončili v hlavnej kategórii na krásnom treťom mieste a tým získali postup do medzinárodného kola! V dňoch 14-15.4.2016 nás naši žiaci Adrián Páleš...

Facebook

Youtube kanál