Pridaj sa k nám

Informácie pre ucházdačov


Sme jediné bilingválne gymnázium v trnavskom a trenčianskom kraji s ruskou a anglickou formou štúdia.

# Otvárame dvere do budúcnosti

V roku 2018 sme nadviazali spoluprácu s partnerskou školou, ktorou je 8-ročné gymnázium vo Votkinsku, Ruská federácia. Spoluprácou so školou priamo v Ruskej federácií dostali naši žiaci jedinečnú možnosť študovať ruský jazyk a ruskú kultúru. Pre tých, ktorí sa rozhodnú smerovať svoju kariéru na východ bude štúdium ruského jazyka na našom gymnáziu výborným štartom. Ruský jazyk vyučujú ruskí lektori, žiaci sa tak dostanú do kontaktu s prirodzeným prostredím, v ktorom sa ruský jazyk používa a vyvíja. Nadviažu dôležité kontakty a získajú aj kamarátov, s ktorými budú komunikovať a spolupracovať aj po ukončení štúdia na našom gymnáziu.

kliknutím na obrázok prejdete na článok

Tradične sa naši žiaci zúčastňujú výmenných pobytov a študijných kempov s angličtinou ako jediným komunikačným jazykom.


#
Úspechy najlepších

Naše gymnázium sa nezameriava len na výuku cudzích jazykov. Žiakov vedieme k samostatnosti, kreatívnemu mysleniu a rozvíjaniu myšlienok, ktoré môžu pomôcť spoločnosti. Žiačka Beáta Macejková v rámci stredoškolskej odbornej činnosti vymyslela a uviedla do života výnimočný sociálny projekt Červená krakatica. Červená krakatica je internetový sociálny projekt, sociálna hra, ktorý má za úlohu do sveta šíriť pozitivitu a dobro. Tento projekt vznikol ako reakcia na podobnú "hru" Modrá veľryba, ktorá však mala presne opačný cieľ.  Slečna Macejková s týmto projektom získala prvé miesto v celoslovenskom kole SOČ a postúpila do medzinárodného kola.

kliknutím na obrázok prejdete na stránku projektu

Ďalší nádejný talent máme v žiačke Dominike Pánskej.  Celý školský rok sa usilovne venovala skúmaniu dusitanu sodného, syntetického aditíva označovaného ako E250. Je to látka, ktorá sa používa sa konzerváciu a stabilizáciu farby mäsových výrobkov, ako napríklad párky, šunka, slanina či klobása. Dominika sa zaoberá práve vplyvom tejto látky na ľudský organizmus, tráviacu, obehovú a dýchaciu sústavu. Taktiež testuje mäsové výrobky za účelom zistiť, koľko tejto zdraviu škodlivej látky výrobcovia vo svojich produktoch používajú. Dominiku v jej výskume finančne podporil nadačný fond AXA.

kliknutím na obrázok prejdete na portál youtube s krátkym rozhovorom s Dominikou


#
Praxou k dokonalosti

Rozvoj talentov našich žiakov je možný vďaka spolupráci s najlepšími ľuďmi z odboru. Prednášky, semináre a besedy s osobnosťami kultúrneho, vedeckého a športového sveta sú bežné na našom gymnáziu.

Škola nadviazala veľmi úspešnú spoluprácu s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch. Tento ústav poskytuje našim žiakom priestory svojho profesionálneho laboratória na štúdium a praktické uplatnenie vedomostí.

kliknutím na obrázok prejdete na jeden z článkov o práci našich žiakov v profesionálnom laboratóriu


#
Ako si ustelieš ...

Všetci v gymnáziu spolupracujeme na vytváraní najlepších podmienok pre život a vzdelanie. Žiaci sú zapojení do environmentálneho projektu Zelená škola. V spolupráci s pedagógmi upravili a skrášlili okolie gymnázia vybudovaním Zeleného kútika. Tento upravený kúsok prírody poteší oko a zároveň slúži ako záhradka pre čerstvé bylinky. Žiaci prichádzajú so skvelými a kreatívnymi nápadmi, výsledkom čoho bol prvý Eko-Mikuláš, projekt tvorivých dielní pre deti základných škôl vo Vrbovom.

kliknutím na obrázok prejdete na článok

Pre deti základných škôl pripravili žiaci kolégia Zelenej školy aj letnú aktivitu Ekodeň na gymnáziu.

kliknutím na obrázok prejdete na článok


#
Money, money, money

Hnacou silou spoločnosti sú peniaze, preto žiakov vzdelávame aj v tejto oblasti. Sme zapojení do projektu JA Slovensko. Zapojením sa do projektu vyučujeme predmet aplikovaná ekonómia. Žiaci zakladajú cvičné spoločnosti, ktoré poskytujú služby, predávajú tovar, majú vlastné valné zhromaždenie, akcionárov. Učia sa pracovať v tíme, organizovať podujatia, optimalizovať nákup materiálu a surovín, stanovovať predajné ceny a usporadúvať predané akcie. Samozrejmosťou je vedenie účtovníctva a celej súvisiacej agendy.

kliknutím na obrázok prejdete na článok o jednej z úspešných predajných akcií žiackej firmy


#
Šport

Naše gymnázium je tradičným usporiadateľom viacerých športových súťaží. Šport patrí k neoddeliteľným aktivitám našich žiakov. V školskom roku 2018/2019 sme usporiadali už pätnásty ročnýk strítbalového turnaja žiakov a žiačok stredných škôl Trnavského kraja.

kliknutím na obrázok prejdete na článok


#
Safety firts!

Bezpečná škola. To je heslo, ktorým sa riadime v prvom rade. Na mladých ľudí sú kladené veľké nároky na čas a výkon. V niektorých prípadoch sa stáva, že žiak podľahne tlaku a uvoľní stres nevhodným alebo nebezpečným spôsobom. Pedagógovia a žiaci našej školy za zúčastňujú školení a seminárov zameraných na prevenciu drogových aj nelátkových závislostí. Gymnázium je zapojené do projektu Zdravie a bezpečnosť na školách a do programu proti šikane.

 

Neustále hľadáme nové možnosti ako priniesť žiakom možnosti vzdelávania a uplatňovania získaných zručností v praxi. Nadväzujeme nové partnerstvá, spájame sa so zahraničnými školami. Žiaci nášho gymnázia sa uplatnia v akejkoľvek vysokej škole na Slovensku, či v zahraničí.

Tak neváhaj a pridaj sa k nám ! Kontaktuj nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.