Informácie k nástupu do školy od 10.1.2022

Informácie k nástupu do školy od 10.1.2022

Važení  rodičia, milí študenti.

Touto cestou vám chceme poskytnúť informácie k nástupu na prezenčné vyučovanie.

Nástup do školy je od 10. januára 2022

Pred nástupom do školy:

Pre bezpečný nástup do školy a dlhodobé zabezpečenie prezenčného vyučovania odporúčame vykonať dobrovoľné samotestovanie Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy).

1. každý žiak, ktorý vykoná samotestovanie Ag samotestami v domácom prostredí pred nástupom do školy t.j v nedeľu 9.1.2022, informuje o jeho vykonaní svojho triedneho učiteľa prostredníctvom mailu. Tlačivo "Vyhlásenie o vykonaní samotestovania" si môžete stiahnuť po kliknutí: TU (použitie samotestov je žiak, rodič povinný hlásiť škole v zmysle pokynov školského semafora)

2. každý žiak, rodič neplnoletého žiaka nahlási záujem o ďalšiu sadu 5 ks samotestov na domáce samotestovanie  prostredníctvom IZK, prípadne mailom cez triedneho učiteľa. Ďalšia sada samotestov by mala byť distribuovaná v priebehu budúcich týždňov.

3. každý žiak, ktorý  absolvoval očkovanie (prípadne už 3. dávkou), prekononal ochorenie prosím informujte svojho triedneho učiteľa prostredníctvom mailu

Pri vstupe do školy:

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021

Rodič, plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy na začiatku školského roka a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka (zobrazí sa po kliknutí na text). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má možnosť poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom triednemu učiteľovi.

Do Nového roka nám dovoľte zo srdca vám zaželať pevné zdravie, veľa dobrých správ, nezabudnuteľných chvíľ v kruhu rodiny a mnoho úspechov v škole aj v práci! Zároveň sa vám chceme vopred poďakovať za súčinnosť pri zabezpečení bezpečného nástupu do školy po prázdninách, ale aj k ďalšiemu dodržiavaniu proti pandemických opatrení, ktoré dopomáhajú k čo najdlhšiemu zachovaniu prezenčného vyučovania na školách, o ktoré tak všetci bojujeme!

Vedenie  a zamestnanci školy

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA