Oznam k prijímaciemu konaniu - 5.mája 2021
Oznamy Pridané: 03. máj 2021

Oznam k prijímaciemu konaniu - 5.mája 2021

V zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 zo dňa 30.4.2021, Vás touto cestou chceme informovať, že pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ktorí  konajú prijímacie skúšky v 1. termíne, t. j. dňa 05.05.2021, platí nasledovné:

- Vzhľadom k tomu, že naša škola sa aktuálne nachádza v červenom okrese (v okrese II. stupňa varovania) sa uchádzač testom nepreukazuje a nepredkladá ani Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač pre vstupe do budovy školy odovzdáva len dôkladne vypísaný a zákonným zástupcom podpísaný Informovaný súhlas pre CPPPaP.

Uchádzačov o štúdium na našej škole, ktorí  konajú prijímacie skúšky v 2. termíne, t. j. až dňa 12.05.2021 budeme informovať o aktuálnych podmienkach koncom tohto týždňa.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA