Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v RUSKOM jazyku
Oznamy Pridané: 19. máj 2023

Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v RUSKOM jazyku

PORADIE UCHÁDZAČOV

prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ruskom jazyku v školskom roku 2023/2024

V prípade prijatých uchádzačov termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium v SŠ je najneskôr do 24. mája 2023.

Potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva cez Edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na adresu SŠ, príp. do el. schránky školy.

Maximálny počet bodov, ktoré mohol uchádzač získať v prijímacom konaní je 292 - teda maximálne 249 za testy, maximálne 25 za študijné výsledky v posdlených dvoch rokoch a maximálne 18 za súťaže.

Pri bodovej rovnosti sa bralo do úvahy (v súlade s Kritériami na prijatie):
a) žiak so ZPS (doložené vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo prípadne
Správa z diagnostického vyšetrenia spolu s prihláškou )
b) vyšší celkový počet bodov za testy
c) vyšší počet bodov za test zo Slovenského jazyka
d) vyšší počet bodov za test Práca s textom v slovenskom jazyku
e) vyšší počet bodov v hodnotených súťažiach
f) vyšší priemerný prospech za oba roky
g) vyšší prospech v 1. polroku posledného ročníka
h) vyšší prospech na konci 8. alebo 7. ročníka

PRIJATÍ UCHÁDZAČI

Kód Body Poradie
BB12F 224 1
AX86C 217 2
BV07E 216 3
BT95F 215 4
GL16N 210 5
BK45W 210 6
ST61V 207 7
YA26G 207 8
BN61O 202,5 9
AK53S 199 10
GA57W 195 11
CE49T 193 12
BZ38B 191 13
OO71B 188 14

Ak prijatý uchádzač o štúdium zašle potvrdenie o nenastúpení na štúdiu, jeho rozhodnutie o prijatí na štúdium je neplatné a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a nebol prijatý pre nedostatok miesta a zároveň podal odvolenie voči neprijatiu do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI

Kód Body Poradie
BL56Z 184 15
DO87D 182 16
FS39D 181,5 17
BX16S 178,5 18
AW91P 178 19
YA77O 177 20
AG48T 176 21
BR84X 175 22
TI67I 172,5 23
WV35K 169 24
AB35I 169 25
BE23S 169 26
BH34R 168 27
AZ07D 167 28
PM05A 167 29
BP73S 159 30
BY27D 158 31
JV38S 156 32
YN02X 154,5 33
AE14R 149 34
GB63T 143 35
CK50S 137 36
AP72E 117 37

Vrbové, 19.mája 2023

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA