Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ANGLICKOM jazyku
Oznamy Pridané: 19. máj 2023

Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ANGLICKOM jazyku

PORADIE UCHÁDZAČOV

Prijímacieho konania na bilingválne štúdium v anglickom jazyku v školskom roku 2023/2024

V prípade prijatých uchádzačov termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium v SŠ je najneskôr do 24. mája 2023.

Potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva cez Edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na adresu SŠ, príp. do el. schránky školy.

Maximálny počet bodov, ktoré mohol uchádzač získať v prijímacom konaní je 292 - teda maximálne 249 za testy, maximálne 25 za študijné výsledky v posdlených dvoch rokoch a maximálne 18 za súťaže.

Pri bodovej rovnosti sa bralo do úvahy (v súlade s Kritériami na prijatie):
a) žiak so ZPS (doložené vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo prípadne
Správa z diagnostického vyšetrenia spolu s prihláškou )
b) vyšší celkový počet bodov za testy
c) vyšší počet bodov za test zo Slovenského jazyka
d) vyšší počet bodov za test z Anglického jazyka
e) vyšší počet bodov v hodnotených súťažiach
f) vyšší priemerný prospech za oba roky
g) vyšší prospech v 1. polroku posledného ročníka
h) vyšší prospech na konci 8. alebo 7. ročníka

PRIJATÍ UCHÁDZAČI

Kód Body Poradie
IC30E 233 1
FI60B 233 2
FP42Y 229 3
HQ71O 228 4
EY80F 224 5
QF48G 224 6
VB77J 221 7
FG17E 217 8
NK00P 216 9
QT20G 216 10
BV07E 214 11
HS26F 212 12
HR23U 212 13
ST02G 212 14
KE64D 211 15
HY44H 211 16
RQ20C 210 17
EV04F 209 18
VR55U 208 19
PS66A 208 20
LO34U 207 21
ST61V 206 22
BT95F 206 23
EC42L 206 24
GK76X 206 25
KD07J 205 26
IP72L 205 27
TB84P 204 28
BK45W 204 29
OK47A 203 30
YN73D 203 31
PQ85F 203 32
UC04S 203 33
NX06C 202 34
EC34U 201 35

Ak prijatý uchádzač o štúdium zašle potvrdenie o nenastúpení na štúdiu, jeho rozhodnutie o prijatí na štúdium je neplatné a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a nebol prijatý pre nedostatok miesta a zároveň podal odvolenie voči neprijatiu do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI

Kód Body Poradie
GJ17N 201 36
KV27S 200 37
YA26G 200 38
FH78I 198 39
GU20D 198 40
EX92W 198 41
GG82P 198 42
NV65K 197 43
DS68L 197 44
CE49T 196 45
KL73G 196 46
DB80F 196 47
CX34I 194 48
BN61O 194 49
KR07B 194 50
RK13M 193 51
CL27L 193 52
EU16C 192 53
KN81D 192 54
HT38N 192 55
EI43Y 191 56
CY89X 190 57
BZ38B 190 58
PF81O 190 59
UJ86U 189 60
GA57W 189 61
QE67D 189 62
PI31I 188 63
VF74H 188 64
MP48W 188 65
JA26P 188 66
DK64K 187 67
OO71B 186 68
BI67G 186 69
UB17A 183 70
PV47X 183 71
SM22I 183 72
SN18O 183 73
DI70M 183 74
BG36T 182 75
LI57F 182 76
SX33N 182 77
BL56Z 181 78
ER00P 181 79
BX16S 181 80
UU86B 180 81
CV53C 180 82
OG57K 180 83
RF37Q 180 84
KY37N 180 85
NH15R 180 86
CT86X 179 87
GF30M 179 88
TI67I 178 89
CQ14C 178 90
DH46R 178 91
BR84X 178 92
SR03T 176 93
FD06L 176 94
DG35K 175 95
KM72B 175 96
HG56W 173 97
LR88F 173 98
LX48U 173 99
YL68V 172 100
MP20Q 172 101
WS82P 171 102
UW35Q 171 103
HW07A 171 104
GT06W 170 105
KA56P 170 106
DE13T 170 107
BP73S 168 108
BH34R 168 109
YA77O 168 110
FY48P 168 111
VA25W 168 112
TB31A 166 113
SN26F 164 114
CN65G 163 115
PY24Q 163 116
AI20E 163 117
FX12N 163 118
NV74T 161 119
DA02V 161 120
EC85C 160 121
WV35K 156 122
RL71P 156 123
RV08D 155 124
BQ25F 154 125
DF24N 154 126
NA33S 154 127
MN50I 153 128
JV38S 153 129
TB22L 152 130
PI60B 150 131
GY15V 150 132
CU87B 149 133
IE27S 149 134
CB88H 146 135
EM79S 146 136
IJ57H 146 137
NL41D 144 138
LW54G 144 139
BY27D 144 140
CK50S 143 141
GB63T 142 142
FP82F 142 143
RB48X 138 144
TH61T 137 145
DT41L 137 146
IC60D 137 147
SI23K 136 148
GS94K 133 149
RE05A 130 150
TO34N 126 151
NV25V 126 152
YN02X 124 153
LO64P 120 154

 

Vrbové, 19. mája 2023

 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA