Deň otvorených dverí - pozvánka

Deň otvorených dverí - pozvánka

Srdečne pozývame žiakov a výchovných poradcov ZŠ na deň otvorených dverí.

Akcia sa uskutoční vo štvrtok - 1.decembra 2022 na pôde gymnázia J.B.Magina Vrbové.

Harmonogram DOD:

8:15 - 8:30 PRÍCHOD

8:30 - 9:00 PRIVÍTANIE A PREDSTAVENIE WORSHOPOV V AULE

9:00 - 11:30 OTVORENÉ HODINY ODBORNÝCH PREDMETOV V ANGLICKOM A RUSKOM JAZYKU

9:00 - 11:30 PREDSTAVENIE ZÁŽITKOVÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ACCELIUM

O občerstvenia sa počas dňa postará žiacka firma BESTEAS!

Tešíme sa stretnutie s vami!

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA