Školenie o médiách a marketingu

Školenie o médiách a marketingu

V dňoch 26. – 28. októbra 2018 som sa ako predseda Žiackej školskej rady Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové zúčastnil školenia Stredoškolskej Únie Slovenska s cieľom zlepšiť svoje znalosti propagácie školy a našich projektov v médiách a získať nové poznatky o marketingu s názvom „Predajme sa!“.

Počas programu školenia som sa zúčastnil niekoľkých workshopov v tomto odbore, ale zúčastnil som sa aj skvelých prednášok od ľudí z tejto profesie, ktoré neboli stavané čisto na médiá a marketing. Naučil som sa efektívne a eticky komunikovať napríklad so spoločnosťami, novinármi  alebo aj so svojím budúcim zamestnávateľom. Neodmysliteľnou súčasťou školenia bolo aj valné zhromaždenie, kde sme volili o nových členov predsedníctva, teda hlavného orgánu školenia. Po večeroch sme sa zabávali či už formou talkshow, kde sme sa o sebe viac dozvedeli, alebo aj formou nočného pochodu.

Celkovo hodnotím toto školenie pozitívne. Získal som nové poznatky o veciach, ktoré ma zaujímajú, pochopil som veci, o ktorých som nikdy predtým nepočul a spoznal som nových ľudí.

Adam Kinzel, 1. BA
predseda Žiackej školskej rady

Facebook

Youtube kanál